មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ សម្រាប់ទិន្នន័យ មន្ទីរពេទ្យជាតិ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ Google ដែលមានឯកសារយោងពីក្រសួងសុខាភិបាល និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​

ធនធានទិន្នន័យ (27)

 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.
 
Shape file associated within this resource directs to geopackage to avoid file corruption. The downloaded geopackage will have a shapefile and still be easily dropped and dragged into QGIS or ARC.

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១០

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យសុខាភិបាល
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល
  • មន្ទីរពេទ្យ និងគ្លីនិក
  • សុខភាពសាធារណៈ
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.33944827385031
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.45241727834964
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.441315065033509
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.419664785481553
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពទៀងទាត់ទេ។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពទៀងទាត់សមហេតុផលនោះទេ។
ការចប់សព្វគ្រប់ មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
ជំហាននៃដំណើរ អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ទាញ​យក​ទិន្នន័យ​ពី​ HDX​ (https://data.humdata.org)​ ក្នុង​ទម្រង់​ជា​ ESRI​ Shapefile​ ចំពោះ​ទិន្នន័យ​មន្ទីរពេទ្យជាតិ​ អង្គការអូ​ឌី​ស៊ី​បាន​យកលេខនិយាមកាចេញពីផែនទី google​​ មក​បង្កើត​ស្រទាប់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ផែនទី​អន្តរ​កម្ម​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​ https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer​។​
Lineage ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អគារលេខ១៥១-១៥៣ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរសារ:+855 23 426 034/884 909. ​ទូរស័ព្ទ​: +855 722 933
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យមនុស្សធម៌ (HDX) អ៊ីមែល: hdx@un.org គេហទំព័រ: https://data.humdata.org/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យមេ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ សម្រាប់សំណួរ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ សារអេឡិចត្រូនិច: contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ:http://www.opendevcam.net , អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៤៣ ផ្លូវ២០៨ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ PCODE:កូដខេត្ត; PNAME: ឈ្មោះខេត្ត; DNAME: ឈ្មោះស្រុក; CNAME: ឈ្មោះឃុំ; DCODE: កូដស្រុក; CCODE:កូដឃុំ; VNAME: ឈ្មោះភូមិ; ODCODE: កូដស្រុកប្រតិបត្ត; ODName: ឈ្មោះស្រុកប្រតិបត្ត; FACILITCOD: កូដទិន្នន័យ; FACILITNAM: ឈ្មោះទិន្នន័យ; COVERNAME: ឈ្មោះទីតាំងគ្របដណ្តប់
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កញ្ញា 27, 2016, 02:38 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កុម្ភៈ 11, 2021, 01:57 (UTC)