Skip to content

ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

កម្រងឯកសារយោងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងការប្រមូលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍អំពីករណីការកើនឡើងនៃវីរុសកូរ៉ូណានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ធនធានទិន្នន័យ (576)