Skip to content

អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំរង់ជាPDF ដោយអ្នកគូសផែនទីនៅអូឌីស៊ី។ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកូអរដោណេ WGS 84, Zone 48ភាគខាងជើង។

ធនធានទិន្នន័យ (9)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • Energy
 • Rivers and lakes
 • Water resources
 • Water rights
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 3 មករា 2011
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 1 មករា 1999
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 1 មករា 2010
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 103.06975030756435
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 106.7604776070128
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.698026858498453
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 13.941224256609443
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលឡើយ
ការចប់សព្វគ្រប់ សំណំុទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ទិន្នន័យ និងផែនទីនេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​ ព័ត៌មានខ្លះអំពីអាងស្តុកទឹកប្រហែលជាបានប្រែប្រួល តាំងពីពេលដែលសំណំុទិន្នន័យនិងផែនទីនេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយមកម្លេះ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីថ្មីៗទៀត ដែលមិនទាន់បានបញ្ចូលក្នុងសំណំុទិន្នន័យនេះ ប្រហែលជាត្រូវបានយល់ព្រម និងបង្កើតឡើង។
ជំហាននៃដំណើរ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ប្រមូលទិន្នន័យចេញពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជា រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គេហទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf។ នាពេលដែលប្រភពទិន្នន័យទាំងនោះពុំបានភ្ជាប់នូវផែនទីនោះទេ, ទិន្នន័យត្រូវបានគូសដោយផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលបានបង្ហាញក្នុងពត៌មាន។ ទិន្នន័យជា pdf ត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជា shapefile ។ ចុងក្រោយទិន្នន័យជា shapefile ត្រូវបានទាញចេញជាទម្រង់ផ្សេងៗដូចជា៖ CSV, KMZ, និង GEOJSON ។
Lineage អារុណាថិចណូឡូជី.ការវាយតម្លៃបែបរហ័សអំពីព្រៃឡង់. 2009. គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ. ព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងដែលបានស្នើរសុំការអភិវឌ្ឍចំនួន ១២លើតួទន្លេផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គ.2010 ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី (ADB). របាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីការសិក្សាពីអាងស្តុកទឹក. 1999
ភាគីទទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ, ការិយាល័យលេខាធិការភ្នំពេញ (OSP) អ៊ីមែល៖៖mrcs@mrcmekong.org អាសយដ្ឋាន៖ប្រអប់សំបុត្រលេខ 623, 576 ផ្លូវជាតិលេខ # 2, សង្កាត់ ចាក់អង្រែក្រោម, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វលេខ: +855 23 425 353 Fax: +855 23 425 363, អារុណាថិចណូឡូជី អ៊ីមែល៖ info.aruna@arunatechnology.com Aruna Technology Ltd អាសយដ្ឋាន៖417 មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្តិ, សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូពេញ, ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី (ADB).វេបសាយ៖ www.adb.org អាសយដ្ឋាន៖ No. 29 មហាវិថីព្រះសុរាមរឹត្រ (268/19) សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូពេញ, ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៥​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ name៖ឈ្មោះ descrip៖ការបរយាយ size_ha៖ទំហំគិតជាហិកតា reference៖​ឯកសារយោង last_update៖កាលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 25, 2015, 16:23 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 17, 2020, 07:54 (UTC)