សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 997

None: dataset

Filter Results
 • គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៤-២០១៩)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពី ចំនួនគម្រោង កុងត្រា ការប៉ាន់ស្មានការចំណាយនិងតម្លៃនៃការចំណាយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នា...

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៩: ០០នាទី ព្រឹក)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • Forest Fires in Lower Mekong Countries (April 2020)

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 19 November 2020 )

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Laos Population and Poverty Rate 2019

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global...

 • Protected Areas in Laos

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ការធ្វើអនុបយោគ បែងចែកដីក្រុង និងទីប្រជុំជន

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​ ការ​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋ​ និង​ការ​ធ្វើ​អនុ​ប​យោគ​ដី​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​ នៃ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Myanmar (Date: 21 November 2020)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) Cases in Thailand (Date: 19 November 2020 )

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Geo-referencing of Ethnic Groups of Laos

  This ethnicity dataset (GREG) is a digital version of the paper Soviet Narodov Mira atlas created in 1964. In 2010 the GREG (Geo-referencing of ethnic groups) project, used maps...

 • Laos Protected Areas and Heritage Sites

  GIS data on Protected Areas and Heritages sites in Laos, extracted from The World Database on Protected Areas (WDPA). The WDPA is a joint project of UNEP and IUCN, produced by...

 • Poverty in Laos by province 2015

  This dataset displays under indicators of poverty, namely density, % urban population, poverty headcount, poverty gap, poverty severity, access to sanitation, water,...

 • ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​

  សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ ​តារាងបញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​ ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្...

 • Floods in Thailand

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Hydropower plants in Vietnam by October 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Vietnam

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី (២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះពណ៌នាព័ត៌មាននានាអំពីខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដោយក្រុមការងារផ្នែក...

 • បញ្ជីរាយនាមអ្នកនាំពាក្យថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកនូវព័ត៌មាននៃអ្នកនាំពាក្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមជាមួយតំណែង ស្ថាប័ន និងលេខទូរស័ព្ទ។ តារាងទិន្នន័យនេះត្រូវបានស្រង់ចេញពីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល។

You can also access this registry using the API (see API Docs).