Skip to content

ដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជី

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានស្តីពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជី និងចេញប័ណ្ណដោយក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០២០។ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនៈគិរី ស្ទឹងត្រែង និង ក្រចេះ កម្មសិទ្ធិសមូហភាពនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឹង ទំពួន មិល ក្រោល ព្រៅ ចារាយ កាវ៉ែត និងព្នង និងលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីសរុប ២០១៧០,៣០២ហិកតា។

ធនធានទិន្នន័យ (7)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON
 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជី

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ ដីសមូហភាព
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 26 មករា 2017
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 106.08086441377552
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.24329105837623
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 12.110328227095705
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 13.787670671510847
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ ក្នុងចំនោម 20 បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពមានបណ្ណចំនួន ២ មានភា្ជប់ជាមួយនូវទិន្នន័យអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅក្នងឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនោះ ប៉ុន្តែដោយសារតែកូអរដោណេមិនច្បាស់លាស់ វាមិនមាននិយាមកាគោល និងឯកសារយោងភូមិសាស្ត្រគោលសម្រាប់ចម្លងនោះទេ ដូច្នេះហើយ ក្រុមការងារផែនទីរបស់អូឌីស៊ីបានសម្រេចថាជ្រើសរើសទីតាំងភូមិទាំងនោះជាចំណុចសម្រាប់ពណ៌នាពីទីតាំងដីសមូហភាពដែលកាន់កាប់ដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះ។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល ទំហំដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ទំពួន នៅក្នុងភូមិឡាអិន ត្រូវបានរាយការណ៍ខុសគ្នា រវាងទិន្នន័យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងអង្គការ ឌីភីអេ។ អង្គការ ឌីភីអេ បានកត់ត្រាថាមានត្រឹមតែ ១,២១៨.៥៦ ហិកតាប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាដល់ទៅ ១,៤៥៤ ហិកតា។
ការចប់សព្វគ្រប់ បណ្តុំទិន្នន័យនេះ បានកត់ត្រារាល់ដីសមូហភាពដែលបានចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិ និងផ្តល់ឲ្យទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច គិតមកត្រឹមឆ្នាំ២០១៩។
ជំហាននៃដំណើរ បណ្តុំទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានប្រមូលពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងទម្រង់ឯកសារជា pdf ហើយបន្ទាប់មកទៀត ក្រុមការងារផែនទីរបស់អូឌីស៊ីបានបម្លែងវាទៅជា shapefile តាមរយៈការចម្លងឌីជីថល និងឯកសារយោងភូមិសាស្ត្រនានា។ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Lineage អនុក្រឹត្យ, បទអន្តរាគមន៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, របាយការណ៍របស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព (អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក), សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់, អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (៩៣) រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh/ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា, អាសយដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ៤, ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១០៨, ទូរស័ព្វ: (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៥៩០/ហ្វាក: (៨៥៥-២៣) ២១២ ៥៧៩, អ៊ីម៉ែល៖ cambodia@ohchr.org, គេហទំព័រ៖ http://cambodia.ohchr.org ការិយាល័យ ឌីភីអេ កម្ពុជា, ផ្ទះលេខ ៦៩z, ផ្លូវលេខ ៤៥០ សង្កាត់ទួលទំពូង២ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា, ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៥ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា, លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣-២១៦ ៣៦៩/២១៦ ៩៤៥, អ៊ីម៉ែល៖ dpa.reception@dpacam.org គេហទំព័រ៖ www.dpacam.org
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។ សម្រាប់សំនួរបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈ៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវ ២០៨, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ "map_id: លេខសម្គាល់ផែនទី, ip_name: ឈ្មោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច, village: ភូមិ, num_family: ចំនួនគ្រួសារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច, commune: ឃុំ, district: ស្រុក, province: ខេត្ត, land_size: ទំហំដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគិតជាហិកតា, titled_parcel: ចំនួនក្បាលដីកាន់កាប់, residential_parcel: ចំនួនក្បាលដីសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន, tradi_agri_parcel: ចំនួនក្បាលដីសម្រាប់កសិកម្មប្រពៃណី, swidden_farm_parcel: ចំនួនក្បាលដីសម្រាប់ធ្វើចំការវិលជុំ, forest_land_guardian: ក្បាលដីព្រៃអារក្ស, burial forestland_parcel: ក្បាលដីសម្រាប់កប់សព"
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 26, 2017, 01:42 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 25, 2021, 05:30 (UTC)