Skip to content

ការធ្វើអនុបយោគ បែងចែកដីក្រុង និងទីប្រជុំជន

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​ ការ​ធ្វើ​ចំណាត់ថ្នាក់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​រដ្ឋ​ និង​ការ​ធ្វើ​អនុ​ប​យោគ​ដី​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ​ នៃ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ខេត្តកណ្តាល ក្រចេះ សៀមរាប ព្រះវិហារ ស្វាយរៀង និងតំបន់ឆ្នេរ​ ដែល​រៀបចំ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍ ផ្សេងៗដូចជា ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង ទេសចរណ៍ ជាដើម។

ធនធានទិន្នន័យ (6)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • ចំណាត់ថ្នាក់ដីធ្លី
 • ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ
 • ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
ភាសា
 • ភាសា​អង់គ្លេស
 • ភាសា​ខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ។លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 103.60572241722225
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 105.08582199660128
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.539823299357336
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 11.666236964364654
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ ដោយសារ​តែ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ទាញ​មក​ភាគច្រើន​តាម​រយៈ​កា​រប​ម្លែ​ង​ឌី​ជី​ថ​ល​ និង​គូស​ឡើង​វិញ​ នូវ​ផែនទី​ស្កេ​ន​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ច្បាប់​ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​ វា​នឹង​មាន​ដោយ​ជៀស​មិន​ផុត​ នូវ​កំហុសឆ្គង​តិចតួច​នៃ​ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​របស់​សំណុំ​ទិន្នន័យ​។​
ភាពទៀងទាត់ ភាព​ទៀងទាត់​គឺ​អាស្រ័យ​ទៅ​នឹង​រាជកិច្ច​នៃ​កម្ពុជា​។​
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​។​
ការចប់សព្វគ្រប់ ភាព​ចប់​សព្វគ្រប់​អាស្រ័យ​ទៅ​នឹង​ឯកសារយោងដែលអាចស្វែងរកឃើញដោយអ្នកជំនាញផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​ ដូច្នេះសំណុំទិន្នន័យនេះទាមទារឱ្យមានការធ្វើបច្ចប្បន្នភាព និងតាមដានបន្ថែមទៀត។
ជំហាននៃដំណើរ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បាន​មក​ដោយ​កា​រប​ម្លែ​ង​ពី​ផែនទី​ស្កេ​ន​ទៅ​ជា​ទម្រង់​ SHP​ តាម​រយៈ​ដំណើរការ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ GIS​ ដូច​ជា​ការ​បញ្ចូល​និយាម​ការ​នៃ​ចំណុច​ georeference​ និង​ការ​ធ្វើ​ឱ្យទៅ​ជា​ទម្រង់​ឌី​ជី​ថ​ល​។​
Lineage រាជកិច្ចនៃកម្ពុជា
ភាគីទទួលខុសត្រូវ អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ​​អាសយដ្ឋាន៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ទ​/​ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 212​ 490​, សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច៖​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com។
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់សំនួរបន្ថែម សូមទាក់ទងតាមរយៈ៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevcam.net, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវ ២០៨, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ map_id: លេខសម្គាល់ផែនទី, name: ឈ្មោះតំបន់/កម្មសិទ្ធិករ,​ category: ប្រភេទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិ, owner: ភ្នាក់ងារដែលមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ឬកាន់កាប់,​ area (ha): ផ្ទៃគិតជាហិកតា, village: ភូមិ, commune: ឃុំ, district: ស្រុក, province: ខេត្ត,​ references: ឯកសារយោងនៃសុំណុំទិន្នន័យ
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ខេត្ត(ច្រើន)
 • កណ្តាល
 • ក្រចេះ
 • កំពត
 • ភ្នំពេញ
 • សៀមរាប
 • ព្រះសីហនុ
ពាក្យគន្លឹះ state public property,state private propetry,land classification
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 15, 2019, 03:08 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ វិច្ឆិកា 16, 2021, 03:18 (UTC)