ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៩:២០នាទី យប់)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជាក់៖ ករណីដំបូងនៃវីរុសកូវីដ១៩ ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពជានៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។ សំណុំទិន្នន៍យនេះ នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅតាមករណីដែលនឹងកើតមាន ដូច្នេះទាមទារឱ្យសាធារណៈជនធ្វើការស្វែងយល់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់នូវរាល់ទិន្នន័យ ដែលអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ។

ធនធានទិន្នន័យ (3)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ជំងឺឆ្លង
  • សុខភាពសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.32040017933838
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.6427929109558
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.34357826058839
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.704156340453409
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ការចប់សព្វគ្រប់ ទិន្នន័យទាមទារឱ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ជំហាននៃដំណើរ ព័ត៌មាននៃទិន្នន័យត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីករណីវីរុស (កូវីដ-១៩) ហើយធ្វើការបំលែងទិន្នន័យទៅក្នុងទម្រង់ជា Spreadsheet នឹងបំលែងជាទម្រង់ SQLITE។
Lineage ក្រសួងសុខាភិបាល (https://www.facebook.com/MinistryofHealthofCambodia)
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសុខាភិបាល អាសយដ្ឋាន: ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារ: (៨៥៥-២៣) ៨៨៥-៩៧០/៨៨៤ ៩០៩ អ៊ីម៉ែល: webmaster@moh.gov.kh គេហទំព័រ: www.moh.gov.kh
លក្ខណៈសម្បត្តិ pro_code: លេខកូដខេត្ត; no: លេខរៀង; province: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាអង់គ្លេស; province_kh: ឈ្មោះខេត្តជាភាសាខ្មែរ; confirmed_of_covid19: ចំនួនអ្នកឆ្លងកូរ៉ូណា (កូវីដ១៩); number_of_recover: ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ; detail_of_recover_case: ព័ត៌មានពីការជាសះស្បើយ; number_of_active_case: ចំនួនករណីឆ្លងមិនទាន់ជា; detial_of_active_case: ព័ត៌មានករណីឆ្លងមិនទាន់ជា; number_of_death: ចំនួនអ្នកស្លាប់; detail_of_death_case: ព័ត៌មាននៃអ្នកដែលស្លាប់; last_updated: បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ; reference: ឯកសារយោង
ប្រេកង់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព continual
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
ពាក្យគន្លឹះ COVID-19,Cambodia,Health,conronavirus,Pandemic
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិនា 16, 2020, 10:29 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ឧសភា 23, 2020, 00:01 (UTC)