Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 1 ធ្នូ 2020
Created 1 ធ្នូ 2020
ទម្រង់ WMS
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ
ការពិពណ៌នា