សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 86

ទម្រង់: CSV

Filter Results
 • គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ឧប្បទ្ទវហេតុ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ (២០១៦-២០១៧)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញពី​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្...

 • គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ឧប្បទ្ទវហេតុ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ (២០១៨-២០១៩)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញពី​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១០​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្...

 • ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)

  បណ្តុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃករណីស្លាប់ និងរបួសដែលបណ្តាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពី...

 • ​លេខ​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋបាល​ក្រុង​/​ស្រុក​/​ខណ្ឌ​

  ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​របស់​រដ្ឋបាល​ មន្ទីរ​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

 • ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  តាងរាងទិន្នន័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រមូលទិន្នន័យពីរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាច្រើន វាបង្ហាញពីពត៌មានក្រុមហ៊ុន លទ្ធផលពីការវាយតម្លៃ ផែនការអភិវឌ្ឍ និងផែនការកាត់ប...

 • កម្រៃសេវាសម្រាប់ការភ្ជាប់-ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ២០២០

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកតារាងនៃសេវាតភ្ជាប់-ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីសាធារណៈរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលផ្តោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្តាអង្គភាពខេត្តមួយចំនួនដែលស្ថិតក្រោមចំណុះឱ្យអគ្គិសនីកម...

 • មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

  សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូ...

 • សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

  ទិន្នន័យនេះ ជាទិន្នន័យបញ្ជូលគ្នានៃសេវាសាធារណៈនានាផ្តល់ដោយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានដូចជា ថ្លៃតបណ្តាញទឹក និងថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក។

 • សេវា​រដ្ឋបាល​ផ្តល់​ដោយ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​

  តារាង​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​សេវា​រដ្ឋបាល​ផ្តល់​ដោយ​ «​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​»​ ដែល​ទាញ​យក​ចេញពី​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​ តាម​រយៈ​ច្រក​ទ្វារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ផ្តល់​ព័ត...

 • ព័ត៌មានទូទៅអំពីសាលារៀន (២០១២ និង២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ មានព័ត៌មានអំពីទីតាំង និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្ម...

 • អាជីវកម្ម​ក្នុងស្រុក

  ​អាជីវកម្ម​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ ៥០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​មាន​ដូច​ជា​ម្ហូបអាហារ​ កសិកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​រដូវ...

 • ទីតាំងអនុស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា (១៩៩៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងវារីអគ្គីសនី (អនុស្ថានីយ៍) នៅតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិ...

 • ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី (២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះពណ៌នាព័ត៌មាននានាអំពីខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដោយក្រុមការងារផ្នែក...

 • តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្...

 • ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់(២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា គិតមក ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជា និង របាយការណ៍របស់ក្រសួងរា...

 • តំបន់អភិរក្សជលផល

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីពត៌មាននៃកន្លែងអភិរក្សជលផល សហគមន៍នេសាទ និងដែនព្រៃលិចទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យនេះប្រើប្រព័ន្ធនិយាមការWGS 84 ទីតាំងទី៤៨។

 • សហគមព្រៃឈើ(២០០៨-២០១៧)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពណ៌នាព័ត៌មានពីសហគមព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៧។ សហគមព្រៃឈើសរុបចំនួន ៣៣៩ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្ន...

 • តំបន់អភិរក្សជលផល

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីតំបន់អភិរក្សជលផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទិន្ននភូមិសាស្ត្រផ្តល់ដោយក្រុមការងារអាត្លាស់របស់អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកូអរដោណេ WGS84។

 • ​ដី​ដាំ​ដំណាំ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ និង​ទី​តាំង​នៃ​ដី​ដាំ​ដំណាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ អង្គការ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​ (WFPGeoNode)​ ដ...

 • ដី​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច

  បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ដី​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​ សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ ដែល​បាន​ចេញ​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ឆ្...