Skip to content

ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី (២០០៩-២០២០)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះពណ៌នាព័ត៌មាននានាអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ២០២០។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដោយក្រុមការងារផ្នែកផែនទីរបស់អូឌីស៊ី រួមមាន របាយការណ៍របស់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ជាទម្រង់ pdf ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

ធនធានទិន្នន័យ (9)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី (២០០៩-២០១៤)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • Biodiversity
 • Hydropower dams
 • Renewable energy production
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 1 មិថុនា 2015
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 1 មករា 1993
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 1 មករា 2014
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.73285006078429
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.49370344888516
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.676020631697009
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.443456583913958
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ There are no known issues with accuracy.
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ
ការចប់សព្វគ្រប់ អំពីការអភិវឌ្ឍមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ខណៈពេលដែលអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាថា ទិន្នន័យ និងផែនទីនេះមានភាពជាក់លាក់ និងទាន់សម័យ ព័ត៌មានខ្លះអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រហែលជាបានប្រែប្រួល តាំងពីពេលដែលសំណំុទិន្នន័យនិងផែនទីនេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយមកម្ល៉េះ។ បន្ថែមលើនេះទិន្នន័យអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីដែលមិនទាន់បានបញ្ចូលក្នុងសំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រហែលជាត្រូវបានយល់ព្រម និងបង្កើតឡើង។
ជំហាននៃដំណើរ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ប្រមូលទិន្នន័យចេញពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជា រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គេហទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf។ នាពេលដែលប្រភពទិន្នន័យទាំងនោះពុំបានភ្ជាប់នូវផែនទីនោះទេ, ទិន្នន័យត្រូវបានគូសដោយផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលបានបង្ហាញក្នុងពត៌មាន។ ទិន្នន័យជា pdf ត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជា shapefile ។ ចុងក្រោយទិន្នន័យជា shapefile ត្រូវបានទាញចេញជាទម្រង់ផ្សេងៗដូចជា៖ CSV, KMZ, និង GEOJSON ។
Lineage JICA, របាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការប្រមូលទិន្នន័យស្ទាបស្ទង់ស្តីពីវិស័យស្ថានីយអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា 2002 អគ្គិសនីកម្ពុជា, របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤, អនុក្រឹត្យលេខ២០២ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគផ្ទៃដីទំហំ ៤,៦៧៤ ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់, វេបសាយក្រុមហ៊ុន Kyung An Cable 2015, Earthrights international, សេសានក្រោម 2015 វេបសាយ Mekong watchhttps://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/lower-sesan-ii-hydropower-project/resource/01c9772c-ea28-408d-a212-1ac2781bc5ae?type=library_record វេទិការអង្គការមិនមែនរាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា, បញ្ជី EIA ក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល, ការរីកចំរើននៃផែនការអភិឌ្ឍថាមពលនិងគំរោងអន្តរបណ្តាញនៅកម្ពុជា 2009, ព័ត៌មានពីភ្នំពេញប៉ុស្ត៍និង Shanghai Daily,
ភាគីទទួលខុសត្រូវ អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ទះលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្វ៖ 023 723 971, ហ្វាក់: (855) 23 426 018, អ៊ីមែល៖ info@edc.com.kh ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី៦,៧,និងទី៨, អគារលេខ#61-64, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ: (855-23) 211673 ហ្វាក់: (855-23) 211675
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ name:ឈ្មោះ;purpose:គោលបំណង;investor:ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ;country:ប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ; capacity: អានុភាពគិតជាមេហ្គាវ៉ាត់ energy: ថាមពលគិតជាជីហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង; year: ឆ្នាំនៃការចាប់ដំណើរការគម្រោង; province: ខេត្ត; district: ស្រុក ; commune: ឃុំ; size_scale: ទំហំ; status:ស្ថានភាព; detail_status: ពត៌មានលម្អិតលើស្ថានភាព; eia_date: កាលបរិច្ឆេទធ្វើEIA; eia_status:ស្ថានភាពEIA; reference: ឯកសារយោង; additional_references: ឯកសារយោងបន្ថែម; last_update: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបង្អស់
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 18, 2016, 04:13 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 14, 2022, 08:27 (UTC)