Skip to content

91 library_records found

ប្រធានបទ: Gender

Filter Results
 • Outlook on Gender and Land in the Mekong Region Brief

  The Outlook on Gender and Land in the Mekong Region (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam) identifies strategic priorities to meaningfully strengthen gender-equitable land...

 • ឧបករណ៍វិភាគយេនឌ័រ

  តារាងនេះបង្ហាញពីឧបករណ៍វិភាគយេនឌ័រ។

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

  អង្គការបន្ទាយស្រី បានបង្កើត និងរៀបចំបទបង្ហាញស្លាយនេះ សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ មានប្រធានបទជាច្រើនរួមមាន ១.) គោលគំនិតទូទៅនៃយេនឌ័រ ២.) សមភាពយេនឌ័រ សម...

 • ផែនការសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងការដាក់បញ្ចូលសង្គម (GEDSI) សម្រាប់គម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSS)

  ផែនការ GEDSI នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាអាទិភាព GEDSI ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការងាររបស់ CSS ទាំងអស់ រួមទាំងវិសាលភាពការងាររបស់អ្នកទទួលជំនួយ (ទាំងការរចនា និងការអនុវត្ត) ដែលជំរុ...

 • អព្ភូតហេតុនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា នឹងមានអ្វីបន្តទៀត?

  កម្ពុជាបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន (ការរីកចំរើន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ សមភាពយេនឌ័រ ការថែទាំសុខភាព និងការអប់រំ)។ ប៉ុន្តែមហិច្ឆតានៅលើវិថ...

 • របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ស្ត្រី​នៅ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០០៤៖​ សេចក្តី​សង្ខេប​ពី​ស្ថានភាព​ស្ត្រី​នៅ​កម្ពុជា​

  ​របាយការណ៍​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា​មាន​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើន​ នៅ​លើ​វិ​ថី​នៃ​ការ​ពង្រឹង​ភាព​អង់អាច​នៃ​ស្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ការ​សិក្សា​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​រឿង​ដែល​គួរ​អោយ​ស្អប់ខ្ព...

 • អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីគ្រប់រូបភាព និងជម្រើសនៃអនុស្សារណៈ

  អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ការរើសអើងស្ត្រីគ្រប់រូបភាព (CEDAW) គឺសំដៅទៅលើសន្ធិសញ្ញានៃសិទ្ធិស្ត្រី។ បើទោះជាសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលមនុស្សគ្រ...

 • យេ​នឌ័រ និង​រ៉េដបូក៖​ ការ​សិក្សា​វាយ​តម្លៃ​ នៅ​សហគមន៍​ខេត្ត​ឧត្តរមានជ័យ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​

  សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​បញ្ជ្រា​ប​យេនឌ័រក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រងព្រៃ​ឈើ​ដោយ​ចេរភាព ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មកហើយ តាម​រយៈ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ បទពិសោធន៍។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ...

 • ការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ របាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

  ករណីសិក្សារបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ គឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីស្ត្រី ក្រ...

 • ស្ត្រី និងបុរសនៅកម្ពុជា

  នេះជាការបោះពុម្ភផ្សាយលើកទីបួននៃកូនសៀវភៅអំពី “ស្ត្រីនិងបុរសនៅកម្ពុជា” ដែលបានផលិតឡើងដោយ ក្រុមការងារស្ថិតិយេនឌ័រ ដឹកនាំដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) នៃក្រសួងផែនការ។ កូនសៀវភៅនេះផ្ត...

 • USAID/LAOS COUNTRY-LEVEL GENDER ANALYSIS

  A gender analysis is a systematic process used to identify, understand, and describe gender differences and the relevance of gender roles, responsibilities, rights,...

 • ទម្រង់បែងចែកប្រជាសាស្រ្ត និងយេនឌ័រនៃប្រទេសកម្ពុជា

  ឯកសារបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃប្រជាជន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រសួងផែនការ សហការជាមួយ UNFPA ។ គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីធ្វើការវិភាគលើការបែងចែក...

 • Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao PDR

  This Country Gender Assessment (CGA) was commissioned by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in October 2017 as a way to gauge Lao People’s...

 • Figures on ethnic minority women and men in Vietnam 2015-2019. From the findings of Surveys on the socio-economic situation amongst 53 Ethnic Minority Groups 2015-2019.

  The report Figures on Ethnic Minority Women and Men in Viet Nam 2015-2019 presents gender analysis and highlights gender outcomes, and provide policy recommendations for gender...

 • Gender statistics in Vietnam 2020

  The book presents gender statistics according to various topics, such as: Population, family, education, health, labour and employment, and leadership and management....

 • Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Viet Nam

  The Country Gender Assessment (CGA) was commissioned by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) from October 2017 to February 2018 as a way to gauge...

 • Political Change, Women’s Rights, and Public Opinion on Gender Equality in Myanmar

  The findings of the research imply that tendencies in public opinion provide a resource for Burmese nationalist groups and politicians and an obstacle to activists seeking...

 • Mekong Women in Open Data

  Gender inequality underscores the lives of women all over the world. It is rooted in systems of governance and cultural norms that function to perpetuate this inequality. The...

 • Women Migration and Women's Land Tenure Security in the greater Mekong sub-region

  This report considers the interlinkages between migration, gender, and land tenure. The study on which the report is based explored how migration affects women’s land tenure...

 • Human Development Report 2020

  The HDI was created to emphasize that people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. The...

You can also access this registry using the API (see API Docs).