សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 17

អាជ្ញាប័ណ្ណ: Creative Commons Attribution Share-Alike

Filter Results
 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្ន...

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​៩

  ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក...

 • ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៨

  ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក...

 • ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៧

  ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​2​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក...

 • ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៥

  ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​2​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក...

 • ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៦

  ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ក...

 • គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ឧប្បទ្ទវហេតុ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ (២០១៦-២០១៧)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញពី​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្...

 • គ្រោះថ្នាក់​ដោយ​ឧប្បទ្ទវហេតុ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ (២០១៨-២០១៩)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញពី​របាយការណ៍​ប្រចាំ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១០​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្...

 • ស្ថិតិអប់រំសាធារណៈ (២០១៥-២០១៧)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកនូវស្ថិតិនៃការអប់រំសាធារណៈ នៅតាមខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលនៅលើផែនទីមានបង្ហាញនូវចំនួនសិស្សសរុបដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀន។ លើសពីនេះទៀត វាមានផ្ទុកព័ត៌មានពាក់ព...

 • ​លេខ​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋបាល​ក្រុង​/​ស្រុក​/​ខណ្ឌ​

  ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​របស់​រដ្ឋបាល​ មន្ទីរ​ ក្រុង​ ស្រុក​ ខណ្ឌ​ ក្នុង​ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

 • ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ទំនាក់ទំនង​បញ្ហា​សុខភាព​ និង​បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​បណ្តា​រាជធានី​-​ខេត្ត​ ទាំង​២៥​ ដែល​ជា​លេខ​របស់​លោ...

 • សេវា​រដ្ឋបាល​ផ្តល់​ដោយ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​

  តារាង​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​សេវា​រដ្ឋបាល​ផ្តល់​ដោយ​ «​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​»​ ដែល​ទាញ​យក​ចេញពី​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​ តាម​រយៈ​ច្រក​ទ្វារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ផ្តល់​ព័ត...

 • ស្ថិតិ និង​សូចនាករ​អប់រំសាធារណៈ ២០១៨-២០១៩

  សៀវភៅ​ស្ថិតិ និង សូចនាករ​អប់រំ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ជា​មូលដ្ឋាន​អំពី​សាលារៀនសាធារណៈ​ រួម​មាន មត្តេយ្យ​សិក្សា បឋមសិក្សា និង​មធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។...

 • ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្រាប់​របប​ថែទាំ​សុខភាព​ (​ប​...

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទីតាំង​ ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​លម្អិត​នៃ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​)​ សម្រាប់​របប​ថែ...

 • អនុក្រឹត្យលេខ១៥៩ ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេម អិម ជេ អេហ្រី្គខលឆឺរ...

  អនុក្រឹត្យនេះ គឺស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស​ ខេម អិម ជេ អេហ្រ្គីខលឆឺរ័ល ផាក ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិតានៃ ឃុំជើងគោ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានទំហំ ៩៩៣ ០៨២ម៉ែត្រការ៉េ។

 • របាយការណ៍វិស័យអគ្គិសនី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០១៥

  របាយការណ៍ស្តីពីវិស័យអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា។ របាយការណ៍នេះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីតំបន់ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលរដ្ឋបានអនុញ្ញាតផ្តល់អា...

 • ច្បាប់ស្តីពីសំណង់

  ច្បាប់ស្តីពីសំណង់នេះមានគោលដៅកំណត់គោលការណ៍ បទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសសំណង់ វិធាន​​និងនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យសំណង់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ច្បាប់នេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះវិស...