Skip to content

[ពង្រាង] ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដំបូង៖ គម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្ម (ដំណាំកៅស៊ូ)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ក្រុមហ៊ុន តាន បៀន កំពង់ធំ អភិវឌ្ឍន៍ កៅស៊ូ បានធ្វើរបាយការណ៍ពីហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដំបូង ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវចីរភាពនៃការដាំដំណាំកៅស៊ូ។ គោលបំណងនៃរបាយការណ៍នេះរួមមាន ការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពអេកូឡូស៊ី របស់រុក្ខជាតិនិងសត្វ ការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសង្គម សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ការកំណត់អំពីបញ្ហាហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន-សង្គមអវិជ្ជមាន និងការកំណត់នូវវិធានការណ៍សមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ទាំងនោះ។

ធនធានទិន្នន័យ (11)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ០១. មាតិកា

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ប្រធានបទ
  • សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងចំការ
  • ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
  • កៅស៊ូ
ប្រភេទឯកសារ Environmental Impact Assessment
ភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង
  • Ta Bien Kampong Thom Rubber Development
អង្គភាពរដ្ឋាភិបាល (ច្រើន)
  • ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
របៀបបង្ហាញព័ត៌មាន ចេញផ្សាយដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក (LNGOs)
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសា​ខ្មែរ
ខេត្ត (ច្រើន)
  • កំពង់ធំ
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃព័ត៌មាន

ទិន្នន័យមេត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨។ សម្រាប់ចម្ងល់នានា សូមទាក់ទងមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវ ២០៨, សង្កាត់បឹងរាំង, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ៖ +855 23 221 164, អ៊ីមែល៖ contact@opendevecam.net; គេហទំព័រ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/

ទំនាក់ទំនង

Green Consultancy Firm

អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៤B​ ផ្លូវលេខ ២១៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខ័ណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ,​

ទំហំផ្ទៃដីទទួលបាន 8100.0
រយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀង 20.0
ឯកតានៃរយៈពេលកិច្ចព្រមព្រៀង ឆ្នាំ
សេចក្តីសង្ខេបការបង្កើតការងារ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវការ បុគ្គលិក កម្មករ អ្នកបចេ្ចកទេស និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណ ៩៨៤នាក់ នៅឆ្នាំទី១ និងកើនរហូតដល់ ១.០១១ នាក់ នៅឆ្នាំទី៥។​ ពីឆ្នាំទី៦ ដល់ឆ្នាំទី១០ ក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មចំនួនជាង ១.០១៦នាក់សម្រាប់ផលិតកម្មនេះ។

សេចក្តីសង្ខេបពីការបណ្តុះបណ្តាល

ក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកកម្ពុជាទាំងនោះ ចន្លោះពី ០១ ទៅ ០៣ខែ ឬច្រើនជាងនេះ អាស្រ័យទៅតាមតម្រូវការ។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត ពួកគេអាចរៀនសូត្រនៅការដ្ឋានផ្ទាល់ជាមួយអ្នកបច្ចេកទេស។

កាតព្វកិច្ចការពារបរិស្ថាន

គម្រោងផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននេះ មិនតម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីស្ថាប័នច្រើនប៉ុន្មានទេ ដោយហេតុថាផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយការអភិវឌ្ឍមានតិចតួច។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុនត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវស្នូលក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន របស់គម្រោង ដោយផ្អែកលើវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងបរិស្ថានដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ESIA។

ការការពារសង្គម និង វប្បធម៌

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់លើសង្គម ទាក់ទងទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនដូចជា ធនធានសង្គម ហេតុប៉ះពាល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាព ហេតុប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ និងហេតុប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំ។

សង្ខេបមូលនិធិបរិស្ថាន

ថវិកាគ្រងទុកសម្រាប់ការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ក្នុងរយៈពេល ៩ ឆ្នាំ ត្រូវមានចំនួន ៣.០៨១.៥០០ ដុល្លារអាម៉េរិក។ ថវិកានេះត្រូវប្រើសម្រាប់៖ (១) ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, (២) ការគ្រប់គ្រងតំបន់ទ្រនាប់, (៣) ប្រាក់បរិច្ចាគ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងស្ដារបរិស្ថាន និង(៤) អនុវត្តន៍កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

ថវិកាសរុបនៃមូលនិធិបរិស្ថាន 3081500.0
គម្រោងពាក់ព័ន្ធ

https://data.opendevelopmentcambodia.net/km/dataset/economiclandconcessions/resource/0c07568b-7589-4e1a-a5dd-c3983f8265bc/detail?map_id=elc_gdc_66

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Draft_EIA_Tan_Bien_Kampongthom_apivath_caoutchouc__00.07.2011.pdf
ពាក្យគន្លឹះ rubber plantation,agro-industrial plantation,Kampong Thom,environmental impact assessment
កំណត់សម្គាល់កិច្ចសន្យាបើកទូលាយ ocds-miumsd-68361c50-2756-4f3d-89ff-8948c9a48254
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 3, 2020, 07:16 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 11, 2021, 02:38 (UTC)