សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 788

អាជ្ញាប័ណ្ណ: unspecified

Filter Results
 • បណ្តាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា

  ទិន្នន័យនេះជាពហុខ្សែរកាច់ទំរង់ជាវ៉ិចទ័រ នៃបណ្តាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា។​វាបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃបណ្តាញផ្លូវដែកដូចជាផ្លូវដែលមានស្រាប់, ផ្លូវដែលមានសក្តានុពលឬមានគម្រោងសាងសង់។

 • ទីតាំងអនុស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា (១៩៩៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងវារីអគ្គីសនី (អនុស្ថានីយ៍) នៅតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិ...

 • អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រ...

 • ខ្មែរក្រហម​៖​ ពន្ធនាគារ​ ទី​ចង​ចាំ​ និង​វាល​ពិឃាដ​

  ទិន្នន័យ​សំណុំរឿង​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​នៃ​ពន្ធនាគារ​ចំនួន​ ១៥៨​ ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ខ្មែរក្រហម​ ក្នុង​កំឡុង​ខែមេសា​ ឆ្នាំ​១៩៧៥​ ដល់​ខែមករា​ ឆ្នាំ​១៩៧៩​ ក្នុង​នោះ​មាន​ចំនួន​ ៣០...

 • ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូប...

 • ​គម្រប​ដី​នៅ​កម្ពុជា​ (២០១២-២០១៦)

  ​ទិន្នន័យ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ចេញពី​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​គម្រប​ដី​ថ្នាក់​តំបន់​ (https://rlcms-servir.adpc.net/en/landcover/)​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ដោយ​ក្រុម...

 • ដង់ស៊ីតេប្រជាជន

  សំណុំទិន្នន័យជាទម្រង់វ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដង់ស៊ីតេប្រជាជន ត្រឹមថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាត...

 • ទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវតួលេខអំពីទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាប សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការ...

 • ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ (២០១៥​ -​ ២០១៨)

  ​ទិន្នន័យ​គម្រប​ព្រៃឈើ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​យក​ចេញពី​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រៃឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ដោយ​ក្រុម​ សឺរ​វៀរ​ មេគង្គ​ និង​មន្ទីរពិសោធន៍​ the​ Global​ Land​ Analys...

 • អ្នកចំណាកស្រុកទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិន

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ពិពណ៌នាអំពីអត្រាអ្នកចំណាកស្រុកទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិន ត្រឹមថ្នាក់ស្រុក/ខណ្ឌ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី ជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថាន...

 • អ្នកចំណាកស្រុកទៅកាន់ភ្នំពេញ ២០០៨

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីអត្រាអ្នកចំណាកស្រុកចូលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រឹមថ្នាក់ស្រុក/ខណ្ឌ នៅកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពីទិន្នន័យ ជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ន...

 • ទីតាំងអណ្តូងមានជាតិអាសេនិចខ្ពស់នៅកម្ពុជា (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹកដែលមានសារធាតុអាសេនិកខ្ពស់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី ប្រព័ន្ធទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹកកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័...

 • ប្រភេទដីនៅកម្ពុជា

  ពហុកោនដី, តារាងព័ត៌មានទិន្នន័យរួមមាន៖ ប្រភេទដី (ការបែងចែករបស់អង្គការចំណីអាហារ និងកិសកម្ម – ឈ្មោះពេញ), ពាក្យកាត់, នៅអង្គការចំណីអាហារ និងកសិកម្ម, ១៩៨៨។ ផែនទីប្រភេទដីពិភពលោកដែលត្រូ...

 • តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ និង​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​ប្រព័ន្ធ​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​

  ​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​ប្រព័ន្ធ​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ ជា​តំបន់​ព្រៃឈើ​ ឬ​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ជម្រក​សត្វព្រៃ​ផ្សេងៗ​នៅ​ក្នុង​ស្ថានប្រព័ន្ធ​ជីវៈចម្រុះ​ ដែល​ត​ភ្ជាប់​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​...

 • ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

  ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃផ្លូវសេដ្ឋកិច្ច(ផ្លូវមានស្រាប់, គម្រោង និងសក្តានុពល)។

 • ​ស្ថានីយ​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​ស្ថានីយឧតុនិយម​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​ចំនួន​៩៨​ នៃ​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​គ្នា​ចំនួន​១៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

 • River networks of Cambodia

  Vector polyline data of river networks in Cambodia. Attributes include: name of river, name of basin, name of sub-basin, Strahler number.

 • ​ប្រកាស​លេខ​ ៤០០​ ស្ដី​ពី​ការ​បង្កើត​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ដែន​ជម្រក​សុវត្ថិភាព​ត្...

  ​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ដែន​ជម្រក​សុវត្ថិភាព​ត្រី​កា​ម៉ុង​ថ្មី​មួយ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ ដែល​គ្របដណ្ដប់​ដែន​នេសាទ​ ១​ ២៨៣​ ហិ​កតា​ ស្ថិត​នៅ​ ពាម​ក្រសោប​ ខេត្តកោះកុង​។​ តំបន់​គ្រប់គ្រង...

 • ​សេចក្តីសម្រេច​លេខ​១៥​ ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​រដ្ឋបាល​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ ខេ​...

  រដ្ឋបាល​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ ខេ​ម​បូ​ឌា​ ចេ​ជាង​ ហ្គ័​រ​ជី​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ ភូមិ​ត្រពាំង​គា​ និង​ភូមិ​ត្រពាំង​មូល​ ឃុំ​...

 • សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​ពន្ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​៖​ សុខភាព​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ ឆ្នាំ​២...

  ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​១៩៩៧​ មក​ អង្គការ​លី​កាដូ​បាន​ចេញ​របាយការណ៍​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​ពន្ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ ដោយ​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហា​ និង​ក្តី​បារម្ភ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ និង​បាន​ផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​ស...