70 library_records found

ប្រធានបទ: Foreign investors

Filter Results
 • ភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈ​ និងឯកជន៖ សៀវភៅលទ្ធកម្ម

  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​កំពុងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ និងសេវាសាធារណៈ​តាមរយៈភាពជាដៃគូវិស័យសាធារណៈ និងឯកជន ដោយបានកំណត់សម្គាល់ រៀបចំ ដេញថ្លៃ​ និងការអនុវត្តមួយដែលមាន...

 • China as a development actor in Southeast Asia

  This Evidence Report identifies and explains the central factors driving China’s policies towards Southeast Asia. It examines China’s foreign relations through the perspective...

 • តើ​នរណានឹងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

  រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានចាត់តាំងដើម្បីធ្វើការដឹកនាំ និងផ្តល់ជាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។ ការគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងវិស័យឯកជននឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់ ខណៈពេលដែ...

 • ការសិក្សាវាយតម្លៃភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ ឧបសគ្គ និងឱកាស

  សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០០៨ ជាមួយនឹងកំណើននៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI)។ ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈគួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើនសម្...

 • ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនសម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០

  ឯកសារគោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានម្ចាស់ការរៀបចំដោយក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានសិក្សាដកពិសោធន៍ពីប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងក...

 • ស្ថេរភាព​នៃកំណើនខ្ពស់៖​ បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​

  ​កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​កំណើត​សេដ្ឋកិច្ច​ ទោះបីជា​មាន​ភាពយឺត​បន្តិច​ក៏​ដោយ​។​ កំណើន​ជាក់ស្តែង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៤​ គឺ​កើន​ដល់​ ៧​ ភាគរយ​។​ វិស័យ​កាត់ដេរ​ ព្រម​ជាមួយ​វិស័យ​សំណង់​ និង​សេវាក...

 • Agriculture and natural resources sector needs assessment

  This document is the Inception Report for the Agriculture and Natural Resources Sector Needs Assessment (TA: 4843-LAO) to evaluate development in the ANR sector.

 • Borderlines: Vietnam's booming furniture industry and timber smuggling in the Mekong Region

  This report contains new information from field investigations carried out by the Environmental Investigation Agency (EIA)and its partner Telapak. It exposes how the rapid...

 • Cambodia investment climate statement 2015

  Cambodia has experienced rapid economic growth over the last decade. Cambodian gross domestic product (GDP) grew at an average annual rate of over eight percent between 2000 and...

 • High speed rail could bankrupt Laos, but it’ll keep China happy

  Despite impressive economic growth rates over the last decade, a third of Laos’s population still lives below the extreme poverty line of US$1.25 per day. Most of the extreme...

 • Infographic: The Controversial Laos-China Railway

  This article is an infographic providing a route map and details about the development of the Lao-China railway project.

 • Small-scale land acquisitions, large-scale implications: The case of Chinese banana investments in Northern Laos

  In the context of the ‘global land grab’, the Lao Peoples Democratic Republic has been identified as a hotspot for large-scale land acquisitions sought by capital strong foreign...

 • Outsourcing development: lifting the veil on the World Bank Group’s lending through financial intermediaries

  The introductory installment of Inclusive Development International (IDI)'s 'Outsourcing Development' series on the World Bank Group's financial sector lending practices,...

 • “Disaster for us and the planet": how the IFC is quietly funding a coal boom

  An analysis paper on how the World Bank's International Finance Corporation has invested significantly in coal globally despite a stated ban on such activities. Written by...

 • Owning the outcomes: Time to make the World Bank Group’s financial intermediary investments more accountable

  A briefing paper written by Natalie Bugalski from Inclusive Development International in collaboration with Oxfam International, on the lack of accountability around the World...

 • ‘Better-practice’ Concessions? Some Lessons from Cambodia’s Leopard Skin Landscape

  This article focuses on two cases where companies have sought to develop more socially benign––and, they believe, more profitable and sustainable––plantation concessions in a...

 • An overview of large scale investments in the Mekong

  This paper presents an overview of large scale investments trends in the Mekong region, the regulatory and policy changes designed to facilitate large-scale foreign and domestic...

 • Competitiveness between road and inland water transport: the case of Myanmar

  A research paper on competitiveness in the transport sector in Myanmar, specifically between road and inland water transport. Authored by Kichan Nam and Elly Win, published by...

 • Master plan on ASEAN connectivity 

  The Associaton of Southeast Asian Nations' master plan for increasing connectivity in the region published in 2010, developed with impetus from the 15th ASEAN Summit in Cha-am...

 • Comment of EarthRights International on the Paperwork Reduction Act review for proposed reporting requirements on responsible investment in Burma

  A submission from EarthRights International regarding the Paperwork Review Act approval process for the reporting requirements. On July 11, 2012, the U.S. Government announced...

You can also access this registry using the API (see API Docs).