របាយការណ៍​បញ្ចប់​​នៃ​ការ​ស្នើ​សុំ​ក្រុម​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃ​សំណើរ​លេខ​ ២០១២/២​ ស្តី​ពី​ការស្តារ​ឡើងវិញ​​នៅ​ក្នុង​អនុ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ នៃ​គម្រោង​ផ្លូវដែក​ នៃ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​របាយការណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបរៀង​ដោយ​ក្រុម​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ (CRP)​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​ស្នើ​សុំឱ្យ​​មានការ​ត្រួតពិនិត្យ​ ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្នុង​អនុ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ ស្តី​ពី​គម្រោង​ផ្លូវដែក​នៅ​កម្ពុជា​។​ គោលបំណង​នៃ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នេះ​ ជា​យន្តការ​ដែល​មាន​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ ហៅ​កាត់​ថា​ ADB​ ដើម្បី​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​ទាក់ទិន​នឹង​ការ​ចោទប្រកាន់ ​ពី​ការ​មិន​អនុវត្ត​តាម​គោលនយោបាយ​ និង​និ​តិ​វិធី​របស់​ធនាគារ​ ADB​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​អវិជ្ជមាន​ដោយ​ផ្ទាល់​ និង​ អតិបរិមា​មក​លើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មូលដ្ឋាន ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​បង្កើត​ ដំណើរការ​ និង​ការ​អនុវត្ត​នៃ​គម្រោង​ថវិកា​របស់​ ADB​។​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​នេះ​ ផ្តោត​លើ​ដំណើរការ​របស់​ ADB​ មិនមែន​សង្កត់ធ្ងន់​ទៅ​លើ​ប្រទេស​បាន​ខ្ចីប្រាក់​ពី​ធនាគារ​ អ្នក​ខ្ចី​លុយ​ ភ្នាក់ងារ​ប្រតិបត្តិ​ ឬ​អ្នកគាំទ្រ​គម្រោង​នោះ​ឡើយ​។​ ក្នុង​នាម​ជា​ក្រុម​ឯករាជ្យ​ របាយការណ៍​នេះ​ នឹង​រាយការណ៍​ទៅ​ក្រុម​គណៈ​គ្រប់គ្រង​របស់​ ADB​ ដែល​មាន​សិទ្ធ​ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នៅ​ការ​អនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀង​។​ គណៈ​គ្រប់គ្រង​ធ្វើការ​អនុម័ត​លើ​អនុសាសន៍​នៃ​របាយការណ៍​របស់​ក្រុម​ពិនិត្យ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឡើង​វិញ​ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​អនុម័ត​លើ​អ្វី​ដែល​បាន​រក​ឃើញ​ ឬ​សេចក្តីសន្និដ្ឋាន​នោះ​ឡើយ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - របាយការណ៍​បញ្ចប់​​នៃ​ការ​ស្នើ​សុំ​ក្រុម​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នៃ​សំណើរ​លេខ​ ២០១២/២​ ស្តី​ពី​ការស្តារ​ឡើងវិញ​​នៅ​ក្នុង​អនុ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ នៃ​គម្រោង​ផ្លូវដែក​ នៃ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ
  • សិទ្ធិមនុស្ស
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
  • សិទិ្ធដីធ្លី និងលំនៅដ្ឋាន និងការបណ្តេញចេញ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូចប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ទីស្នាក់ការធំ ផ្លូវអេឌីប៊ីលេខ ៦ ក្រុងម៉ាដាលូយ៉ុង ១៥៥០ មេត្រូម៉ានីលឡា ប្រទេសហ្វីលីពីន លេខទូរស័ព្ទ៖ +63 2 6324444 ទូរសារ៖ +63 2 6362444 គេហទំព័រ៖ www.adb.org

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) Asian Development Bank (ADB)
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ហ្វីលីពីន
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2014
ការបង់លេខ ១៧៩
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក cambodia-finalreport-13jan2014_osec-submission.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Greater Mekong Subregion,Railway Project,Asian Development Bank
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:45 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 19, 2019, 03:14 (UTC)