Skip to content

អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពីការកាត់ផ្ទៃដីទំហំ ៣ ១៦៤ហិកតា ៨០អា ១០សង់ទីអា ចេញពីដីរបៀងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងធ្វើអនុបយោគពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនគ្រួសារក្រីក្រទូទៅដែលខ្វះដី ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តចំណុចអូរសែវ ឃុំភ្លុក ឃុំស្រែគរ និងឃុំសាមឃួយ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការកាត់ផ្ទៃដីទំហំ ៣១៦៤ ហិកតា ៨០អា ១០សង់ទីអា ចេញពីដីរបៀងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងធ្វើអនុបយោគពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនគ្រួសារក្រីក្រទូទៅដែលខ្វះដី ក្រោមគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី៣ (LASED III) ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តចំណុចអូរសែវ ឃុំភ្លុក ឃុំស្រែគរ និងឃុំសាមឃួយ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ ស្តីពីការកាត់ផ្ទៃដីទំហំ ៣ ១៦៤ហិកតា ៨០អា ១០សង់ទីអា ចេញពីដីរបៀងជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងធ្វើអនុបយោគពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋ សម្រាប់អនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចជូនគ្រួសារក្រីក្រទូទៅដែលខ្វះដី ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តចំណុចអូរសែវ ឃុំភ្លុក ឃុំស្រែគរ និងឃុំសាមឃួយ ស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ខេត្ត(ច្រើន)
 • ស្ទឹងត្រែង
ឯកសារយោងលេខ # ១៤៧
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
ភាសា
 • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
 • ដី
 • ចំណាត់ថ្នាក់ដីធ្លី
 • គោលដៅទី១១ ទីក្រុង និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
 • គោលដៅទី១៥ ជីវិតលើដី
 • សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 19 សីហា 2021
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 19 សីហា 2021
ឯកសារយោង Royal Gazette Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

កំណត់ត្រា

ប្រព័ន្ធកូអរដោណេ និងឧបសម្ព័ន្ធផែនទីមានភា្ជប់ជាមួយអនុក្រឹត្យនេះ។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_147__19.08.2021.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Social land concession
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង តុលា 20, 2021, 04:06 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 28, 2021, 09:13 (UTC)