Skip to content

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈឱសថការីកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (0)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកត/០២១០/១៦២
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ព្រះរាជក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 16 កុម្ភៈ 2010
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 03:03 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 11:06 (UTC)