Skip to content

840 laws_records found

ប្រធានបទ: Laws and regulations

Filter Results
 • ច្បាប់ស្តីពីសម្បទាន (២០០៧)

  ច្បាប់ស្តីពីសម្បទាន សំដៅជម្រុញ និងសម្រួលការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយហិរញ្ញប្បទានឯកជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ និង បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមនិង...

 • ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

  ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌលំអិតតាមផ្នែកនីមួយៗ នឹងត្រូវរៀបចំ និងប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់តាមអទិភាព ហើយសេវាករអាជ...

 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​អនុម័ត​យល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​ ស្តី​ពី​ពាណិជ្ជ​កម្ម​​​ថាម​ពល​​អគ្គីសនី​តំបន់​នៅ​ក្នុង​មហា​អនុ​តំបន់​មេ​គង្គ​

  គោលបំណង​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អន្តររដ្ឋាភិបាល​នេះ​ គឺ​អនុវត្ត​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​គោលនយោបាយ​ស្តី​ពី​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ថាមពលអគ្គីសនី​ ដែល​បាន​អនុម័ត​ដោយ​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​បណ្តា​ប្រទេស​...

 • ច្បាប់​​ស្តី​ពី​វិសោធ​​ន​កម្ម​​មាត្រា​​ ៩​​នៃ​​ច្បាប់​ស្តី​​ពី​អគ្គីស​​នី​​នៃ​​ព្រះ​​រាជា​​ណា​ចក្រ​​​កម្ពុជា​​

  ច្បាប់នេះបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាទី ៩ នៃច្បាប់ស្តីពីអគ្គីសនី (2001) ។

 • ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​ក្រសួង​​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​

  គោលបំណង​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​រៀបចំ​ក្រសួង​​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​​ឲ្យ​ក្លាយជា​ស្ថាប័ន​មួយ​ចំណុះ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ដើម្បី​កំណត់​ក្របខ័ណ្ឌ​ ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​ក្រសួង...

 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

  ច្បាប់​នេះ​មាន​វិ​សល​ភាព​ចំពោះ​រោងចក្រ​ និង​សិប្បកម្ម​ទាំងអស់​នៅ​ទូ​ទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​សមត្ថកិច្ច​ដឹកនាំ​ និង​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ រ៉ែ​...

 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

  គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីកំណត់ការគ្រប់គ្រង និងធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានរ៉ែការកេងប្រវ័ញ្ច និងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែ និងការសន្សំសំចៃសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរុ...

 • Community Forestry Act, B.E. 2562 (2019)

  Reasons and necessity of restricting the rights and freedoms of persons under this Act are to encourage the community to cooperate with the government in managing natural...

 • National Park Act, B.E. 2562 (2019)

  Reasons and necessity of restricting the rights and freedoms of persons according to this Act are to reserve, conserve, protect and maintain national parks, flora parks,...

 • Wildlife Conservation and Protection Act, B.E. 2562 (2019)

  The reason for promulgating this Act is that the 1992 Wildlife Conservation and Protection Act has been in force for a long time and certain provisions and various measures in...

 • ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ

  ច្បាប់​នេះ​ កំណត់​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ ការ​អភិរក្ស​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​។​ គោលបំណង​នៃ​ច្បាប់​នេះ​ គឺ​ធានា​នូវ​ការ​គ្រប់គ្រង​ ការ​អភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​ និង​ក...

 • ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់

  ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​គ្រប់គ្រង​ អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវថ្នល់​ និង​ធានា​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

 • ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

  ឯកសារច្បាប់នេះត្រូវបានចងក្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ច្បាប់នេះបង្ហាញពីសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា និងសន្វិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មន...

 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា

  ច្បាប់នេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះ រាល់សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម រាល់ផលិតផលក្នុងគោលឌៅពាំណិជ្ជកម្ម អ្នកនាំចូល អ្នកនាំចេញទំនិញ អ្នកលក់ដូរទំនិញ សេវាករនៃសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹផលិទផលទំនិញ អ្...

 • ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា

  ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលបំណង​៖​ (១)​ ធ្វើរ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​គុណភាព​ផលិតផល​ សេវាកម្ម​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ (២)​ បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ផលិតកម្ម​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ និង​ងាយស្រួល​ ...

 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាត

  ច្បាប់នេះ កំណត់អំពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ការផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានាគុណភាព សុវត្ថិភាព និរន្តរភាព និងថ...

 • អនុក្រឹត្យស្តីលេខ ២៨២ ពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ

  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចការព័ត៌មាននិងសាធារណមតិ (គ.ស.ព.ស) ដើម្បីការពារសមិទ្ធផល ស្នាដៃ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អនុក្រឹត្យនេះមា...

 • អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព

  ការកំណត់ផ្ទៃដីទំហំ១៧,៦៥០ ហិកតា ទៅជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចីរភាព ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឱរ៉ាល់ ក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងការផ្ដល់ដីជូនក្រុមហ៊ុន Great Field (Cambod...

 • អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស

  អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​កំណត់​តួនាទី​ ភារកិច្ច​របស់​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ ក្នុង​ការ​សម្របសម្រួល​ការងារ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ...

 • ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ ដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៧០១/០៩

  ច្បាប់លេខ ០៦១៨/០០៩ វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៣ មាត្រា៣០ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៨ មាត្រា៣៩ និងមាត្រា៤០ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).