Skip to content

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Royal Decree on Accreditation of Higher Education

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកត/០៣០៣/១២៩
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ព្រះរាជក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យអប់រំ
  • ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 31 មីនា 2003
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 03:05 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 11:08 (UTC)