Skip to content

ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីសុខាភិបាល​ខេត្ត ​​ក្រុង

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីសុខាភិបាល​ខេត្ត ​​ក្រុង

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៣០៨ អបស/ផពស
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 26 សីហា 1998
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:58 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 10:59 (UTC)