Skip to content

ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលបែបបទ និងលក្ខខ័ណ្ឌបច្ចេកទេស ក្នុងការ​សុំបើក ឬបិទ សុំកែទ្រង់ទ្រាយ ឬប្តូរទីតាំង នៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត អម​វេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Prakas on the Modification of Procedures and Technical Conditions of the Request to Open or Close Transform or Relocate Medical, Paramedical, and Medical Aide Services

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៣៤ អបស/មព
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • សុខភាពសាធារណៈ
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 4 កក្កដា 2001
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:35 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 10:21 (UTC)