Skip to content

ប្រកាសស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជ​សាស្រ្ត ​​អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាសស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជ​សាស្រ្ត ​​អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២៨ អបស/មព
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • Health care policy and administration
  • Laws and regulations
  • Pharmaceuticals
  • Public health
  • Social development
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 23 សីហា 2004
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:54 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 10:54 (UTC)