Skip to content

ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីគោលការណ៍សំរាប់ការប្រលងមធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​​ទូទៅ​​ប្រលងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រលង​​គ្រូបង្រៀន និងប្រលងអាហារូបករណ៍

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីគោលការណ៍សំរាប់ការប្រលងមធ្យមសិក្សា​ចំណេះ​​ទូទៅ​​ប្រលងឧត្តមសិក្សា មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈប្រលង​​គ្រូបង្រៀន និងប្រលងអាហារូបករណ៍

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៥០៥ សហវ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល
  • ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សា
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 22 មិថុនា 2001
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:54 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 10:52 (UTC)