Skip to content

ប្រកាសរួមក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងពត៌មានស្តីពី លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការ​​ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថសម័យ ឱសថបូរាណ គ្រឿងសំអាង ផលិត​ផល​សំរាប់ចិញ្ចឹមទារក ថ្នាំជក់ និងសេវាឯកជន ក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត ​​អមវេជ្ជសាស្រ្ត និងជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Joint Prakas Ministry of Health and Ministry of Information on Conditions of Advertisements of Modern Medicine, Traditional Medicines, Cosmetic, Feeding Products for Infants and Children, Tobacco, and Private Medical, Paramedical and Medical Aide Services

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ពលកម្ម
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
  • ឱសថកម្ម
  • ការអភិវឌ្ឍសង្គម
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 21 កុម្ភៈ 2006
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:21 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 10, 2016, 10:06 (UTC)