សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 213

ប្រធានបទ: Public health

Filter Results
 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  កម្រងឯកសារយោងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងការប្រមូលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍អំពីករ...

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ០៩: ០០នាទី ព្រឹក)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​

  សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ ​តារាងបញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​ ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្...

 • Coronavirus (COVID-19) Cases in Thailand (Date: 19 November 2020 )

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 19 November 2020 )

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Vietnam

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Myanmar (Date: 20 October 2020 Time: 08:00 PM)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Laos Confirmed Cases of Covid19

  It is a collection of archived news websites about the number of confirmed cases of Covid19 in Laos.

 • Technical Evaluation of Bluezone - Electronic Mask

  This is an evaluation summary of Bluezone, the official Vietnamese COVID-19 contact tracing app, which is sponsored by the government of Vietnam and developed and operated by...

 • Detail about Confirmed Cases of Covid19 in Laos

  It is a archived website about the number of confirmed cases of Covid19 from the official government website in Laos.

 • Covid-19 Hotline in Laos

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Internews Social Media Rumour Bulletin

  Collection of bulletins on misinformation/disinformation/rumours spread by social media, collected by Internews, on the COVID-19 pandemic

 • ការ​ផ្តល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្ដល់​សេវា​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​មាន​ដូច​ជា​៖​សេវា​ពិគ្រោះ​ពិនិត្យ​ជម្ងឺ​ក្រៅ​ (​សេវា​សុខភាព​មាតា​-​ទារក​ទើប​កើត​ កុមារ​ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ,​ សេវា​ជម...

 • សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​មណ្ឌល​សុខភាព​ឆ្នាំ​ ២០០៨-២០១៥​

  គោលបំណង​នៃ​គោលការណ៍​ណែនាំ​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ណែនាំ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ ស្តី​ពី​សេវា​ផ្សេងៗ​នៃ​សំណុំ​សកម្មភាព​អប្បបរមា​ ព្រមទាំង​សកម្មភាព​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​...

 • Health facilities in Thailand 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • National Strategic Plan for Tuberculosis 2016-2020

  Tuberculosis is one of the major Public Health issues in Myanmar, and the country has been included in the list of 30 countries with the highest TB burden globally identi ed by...

 • Awareness of Disinfection in Public Areas during COVID-19 Period

  Instructions on disinfecting for COVID-19

 • ​ស្រុក​គោលដៅ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​

  ​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​តំណាង​អោយ​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​ ដោយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ចំនួន​ ៥​ រួម​មាន​ អង្គការ​...

 • Pyrethroid Insecticide Exposure in School-Aged Children Living in Rice and Aquacultural Farming Regions of Thailand

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


You can also access this registry using the API (see API Docs).