សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 12

ប្រធានបទ: Floods None: dataset

Filter Results
 • Surface Water: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Aqua Monitor: Thailand (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is the first instrument that operates on a global scale, with a resolution of up to 30 metres, to show where water has been transformed into land and...

 • Floods in Thailand

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Summary of the hurricane season in Vietnam and neighbour areas in 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • តំបន់​ដែល​​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​

  ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​តំបន់​ដែល​​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គវា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ចេញពី​ ឧបករណ៍​វាស់​ទឹក​លើ​ដី​របស់​សឺរ​វៀរ...

 • គ្រួសារ​រង​គ្រោះ​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​អាកាសធាតុ​ ២០១៦

  ​សុំ​ណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​ទិន្នន័យ​នៃ​ចំនួន​គ្រួសារ​ដែល​រង​គ្រោះ​ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​អាកាសធាតុ​ មាន​ដូច​ជា​ ព្យុះ​ ទឹកជំនន់​ និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នីមួយៗ​ ...

 • ​តំបន់​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៣

  ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​តំបន់​ដែល​​រង​គ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចាប់ពី​ ខែមីនា​ ដល់​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​។​ វា​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឧបករណ៍​វាស់​ទ...

 • ​សៀវភៅ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​

  ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​ "​សៀវភៅ​ផែនទី​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​"​ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​របៀប​ដែល​យេ​ន​ឌ័...

 • តំបន់ដីសើម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាននូវ​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ ទំហំ​ផ្ទៃដី​ របស់​តំបន់ដីសើម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ អង្គការ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​ (WFPGe...

 • ​ស្ថានីយ​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​ស្ថានីយឧតុនិយម​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​ចំនួន​៩៨​ នៃ​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​គ្នា​ចំនួន​១៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

 • Urban design principles for flood resilience: Learning from the ecological wisdom of living with floods in the Vietnamese Mekong Delta

  Despite the widespread implementation of flood control infrastructure, modern cities around the world remain vulnerable to flood hazards. Although flood management has in...

 • Deltas at Risk

  The Delta at Risk study is a global, systematic assessment of how delta risk is increasing due to sea-level rise and human drivers of delta land subsidence. Risk is expected to...

You can also access this registry using the API (see API Docs).