លេខទំនាក់ទំនងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង១៤, ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅ, ខេត្តសៀមរាប និងព្រៃវែង

ព័ត៌មានទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីលេខទូរស័ព្ទរបស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទាក់ទងនៅពេលជួបបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមានលេខទំនាក់របស់ ស្នងការរងទទួលដឹកនាំខណ្ឌទាំង ១៤ លោកអធិការនគរបាលខណ្ឌទាំង ១៤, លេខទូរស័ព្ទលោកនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំង ១០៥ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ, លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំង ១០ ក្នុងក្រុងតាខ្មៅ, ​លេខ​ទំនាក់ទំនង​នៃ​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ក្រុង​/​ស្រុក​ទាំង​១៣​ និង​នាយ​ប៉ុស្ដិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាល​ ទាំង​១១៦​ប៉ុស្ដិ៍​ នៅ​ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង​ និង លេខ​ទំនាក់​ទំនង​នៃ​ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​សៀម​រាប​។