Skip to content

​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​

Additional Info

Field Value
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
CSV Resource id 5a7f0d06-2419-4111-aef1-012ef89a4bf2
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មីនា 25, 2020, 11:38 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 25, 2020, 11:39 (UTC)