សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1.378

អាជ្ញាប័ណ្ណ: CC-BY-SA-4.0

Filter Results
 • ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  តាងរាងទិន្នន័យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រមូលទិន្នន័យពីរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានជាច្រើន វាបង្ហាញពីពត៌មានក្រុមហ៊ុន លទ្ធផលពីការវាយតម្លៃ ផែនការអភិវឌ្ឍ និងផែនការកាត់ប...

 • សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

  ទិន្នន័យនេះ ជាទិន្នន័យបញ្ជូលគ្នានៃសេវាសាធារណៈនានាផ្តល់ដោយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានដូចជា ថ្លៃតបណ្តាញទឹក និងថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក។

 • អាជីវកម្ម​ក្នុងស្រុក

  ​អាជីវកម្ម​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ ៥០​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​មាន​ដូច​ជា​ម្ហូបអាហារ​ កសិកម្ម​ និង​សិប្បកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ ផ្លូវ​ទៅ​ស្រុក​រដូវ...

 • ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី (២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះពណ៌នាព័ត៌មាននានាអំពីខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលគិតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដោយក្រុមការងារផ្នែក...

 • ស្រុក​អនុវត្ត​គម្រោង​ WASH​ របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ឆ្នាំ​២០១៨

  កង្វះ​ទឹក​ និង​អនាម័យ​ គឺជា​បញ្ហា​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​ប៉ះពាល់​ទៅ​ដល់​សុខភាព​របស់​កុមារ​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ពិសេស​ចំពោះ​អ្នក​រស់នៅ​តាម​ជនបទ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ 3W​ (​...

 • តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្...

 • អាកាសយាន្តដ្ឋាននៃប្រទេសកម្ពុជា

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីទីតាំង អាកាសយាន្តដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា។ វាកមានពត៌មានដូចជាឈ្មោះ លេខ ICAO និងលេខ IATA។ ទិន្ន័យនេះត្រូវបានទាញយកពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យអាកាសចរណ៍តាមរយៈម...

 • តំបន់អភិរក្សជលផល

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីពត៌មាននៃកន្លែងអភិរក្សជលផល សហគមន៍នេសាទ និងដែនព្រៃលិចទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យនេះប្រើប្រព័ន្ធនិយាមការWGS 84 ទីតាំងទី៤៨។

 • ​សៀវភៅ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​

  ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​បាន​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​ "​សៀវភៅ​ផែនទី​ស្តី​ពី​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​បរិស្ថាន​"​ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​របៀប​ដែល​យេ​ន​ឌ័...

 • សហគមព្រៃឈើ(២០០៨-២០១៧)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពណ៌នាព័ត៌មានពីសហគមព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៧។ សហគមព្រៃឈើសរុបចំនួន ៣៣៩ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្ន...

 • ​ដី​ដាំ​ដំណាំ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ និង​ទី​តាំង​នៃ​ដី​ដាំ​ដំណាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ អង្គការ​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​ (WFPGeoNode)​ ដ...

 • ស្រុក​គោលដៅ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​ ដំណាក់កាលទី២

  ​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​តំណាង​អោយ​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​ ដោយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ចំនួន​ ៤ រួម​មាន​ អង្គការអុ...

 • ​ស្រុក​គោលដៅ​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​

  ​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​តំណាង​អោយ​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​ផែនការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​ ដោយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ចំនួន​ ៥​ រួម​មាន​ អង្គការ​...

 • មូល​ដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សម្រាប់​ហានិភ័យ​ការងារ​ (​ប​....

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទីតាំង​ ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​លម្អិត​នៃ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ សម្រាប់​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ការងារ​។​...

 • ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត

  ច្បាប់នេះមានគោលបំណងជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងកាតប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធិភាពដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសជាតិ។​ ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់...

 • ជំរឿន​ប្រជាជន​ ឆ្នាំ​២០១៩​ (​តួលេខ​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប​)

  ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​តួលេខ​បណ្តោះអាសន្ន​នៃ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ដែល​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប​ ចំនួន​ប្រជាជន​ប្រុស​សរុប​ ចំ...

 • ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​

  ​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​នៃ​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​ឆ្នាំ​ ២០១៨​។​ វា​បង្ហាញ​ពី​សាខា​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញចូល​តែ​ចំនួន​ ៥៥​ និង​ព័ត៌មាន​អំពី​អាសយដ្ឋាន​ និង​លេខ​ទំនាក់ទំន...

 • ព័ត៌​មាន​ទូ​ទៅ​អំ​ពី​សា​លា​រៀន​ ថ្នាក់​ខេត្ត​ ឆ្នាំ​២០១២​ និងឆ្នាំ២០១៣

  ​សំនុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ស្ថិតិ​ និង​សូចនាករ​អប់រំ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១២-២០១៣ និង​ ២០១៣-២០១៤ ​។​ ព​ត៌​មាន​ទាំងនោះ​មាន​ ចំនួន​សិស្ស​ឡើង​ថ្នាក់​ ចំនួន​សិស្ស​បោះបង់...

 • តម្លៃ​ដី​ជា​មូលដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​

  បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​តម្លៃ​ដី​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រក្រឡា​ សម្រាប់​ជា​មូលដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ យោង​ទៅ​តាម​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ...

 • គម្រប​ព្រៃឈើ​នៅ​កម្ពុជា​ (១៩៧៣ -​ ២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣, ១៩៨៩, ២០០០, ២០០៤, ២០០៩ និង ២០១៤ ។ ទិន្នន័យត្រូវបានគេទទួលបានជាទម្រង់Raster ពីគេហទំព័រUnited States Geological S...