សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 36

ក្រុម: Maps and Data

Filter Results
 • តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា (២០០៦-២០១៩)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។ តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៤២ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយ...

 • ការបែងចែកប្រភេទដីនៅកម្ពុជា (Crocker, ១៩៦២)

  សំណុំទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបែងចែងប្រភេទដីនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី Crocker (១៩៦២)។ ដីត្រូវបានបែងចែកជា ១៦ ប្រភេទ៖ red-yellow podzols, latosols, planosols,...

 • តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០២០)

  ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៨ ប្រភេទ​ (​តំបន់​ឧទ្យាន​ជាតិ​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ តំបន់ការពារទេសភាព​ តំបន់​ប្រើ...

 • ទីតាំងអនុស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា (១៩៩៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងវារីអគ្គីសនី (អនុស្ថានីយ៍) នៅតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិ...

 • ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា (២០០៧-២០១៩)

  សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យត្រូវបាន ប្រមូលមកពីប្រភពជាច្រើន ដោយក្រុមការងារគូសផែនទី របស់អង្គការទិន្នន...

 • ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់(២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា គិតមក ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជា និង របាយការណ៍របស់ក្រសួងរា...

 • សន្ទស្សន៍នៃកំណើនឆ្មបថ្នាក់តំបន់

  ការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងផែនការ គឺជាការប្រមូលទិន្នន័យ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើ ចំនួនប្រជាជនសរុប សុខភាព និង...

 • ការ​ស្ទង់​មតិ​ប្រជាសាស្ត្រ និង​សុខភាព​កម្ពុជា​ (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពី "អត្រាមរណៈភាពទារក" (ចំនួនស្លាប់អំឡុងពេលកើតបាន ២៨ ថ្ងៃដំបូង ធៀបនឹងចំនួនទារក ១០០០ នាក់ ដែលនៅរស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬអំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ) និង "អត្រាមរណ...

 • ដង់ស៊ីតេប្រជាជន

  សំណុំទិន្នន័យជាទម្រង់វ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដង់ស៊ីតេប្រជាជន ត្រឹមថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាត...

 • តំបន់ជីវៈចម្រុុះ និងសត្វស្លាបសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់នូវព្រំប្រទល់នៃតំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថានភាពអាទិភាពនៃតំបន់ជីវៈចម្រុះនីមួយៗ ហើយថាតើ តំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ...

 • ទីតាំងមានការបណ្តេញចេញ និងតាំងទីលំនៅថី្មនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  ទិន្នន័យរ៉ាស្ទើរនេះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីតំបន់ដែលរងការបណ្តេញចេញ និងតំបន់ដែលមានការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅកម្ពុជា ដោយបង្ហាញពីចំនួនគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ ដែលដកស្រង់ចេញពី អង្គការសមាគមន៍ធាងត...

 • ទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវតួលេខអំពីទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាប សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការ...

 • តំបន់ពន្ធុអេកូឡូហ្សីនៅកម្ពុជា​ (២០០៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីព្រំប្រទល់ផែនទីជុំវិញតំបន់ចំនួន ១០ ផ្សេងៗគ្នា ហើយតំបន់នីមួយៗមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ដោយអាស្រ័យលើទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងកម្រិតប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថាន។ ទិន...

 • ទិន្នផលត្រី

  ទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីតួលេខទិន្នផលត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ដោយដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុ...

 • ផែនទីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រូវនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃប្រភេទប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រូវនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ពីគម្រោងស្រូវ Cambodia-IRRI របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (វ.ស.ស...

 • ការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាពីស្ថានភាពនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលដកស្រង់ចេញពី ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្មវិធីអន...

 • អត្រាចំណាកស្រុកសុទ្ធនៅថ្នាក់ស្រុក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអត្រាចំណាកស្រុក ត្រឹមថ្នាក់ស្រុក/ខណ្ឌ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ...

 • ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ នៅកម្ពុជា (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពី ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ ការព្យាករណ៍អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ នៅក្នុងខេត្តនីមួយៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី វិទ្យាស្ថាន...

 • អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារនៅកម្ពុជា ជុំទី ៥ (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ (១, ២ ឬ ផ្សេងទៀត) ដែលគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៤២២៧ ក្នុងខេត្តចំនួន ៩។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉...

 • អត្រាអក្ខរកម្មថ្នាក់ខេត្ត (២០០៨)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអត្រាអក្ខរកម្មកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដែលបានដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ)។ ...