ទីតាំងអនុស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា (១៩៩៩-២០១៤)

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងវារីអគ្គីសនី (អនុស្ថានីយ៍) នៅតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ នៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជា pdf ចេញពីប្រភពផ្សេងៗជាច្រើន រួមមានរដ្ឋាភិបាលជាដើម។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

ធនធានទិន្នន័យ (9)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ទីតាំងអនុស្ថានីយ៍នៅកម្ពុជា (១៩៩៩-២០១៤)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនី
  • ថាមពល
  • ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 10/04/15
Temporal extent's start date 01/01/1999
Temporal extent's end date 01/01/2014
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
  • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.60585393889647
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.1993791691158
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.59714592122095
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.178893499780273
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពទៀងទាត់តាមហេតុផលឡើយ
ការចប់សព្វគ្រប់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយឡើយ
ដំណើរ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ប្រមូលទិន្នន័យចេញពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជា រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា គេហទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf។ នាពេលដែលប្រភពទិន្នន័យទាំងនោះពុំបានភ្ជាប់នូវផែនទីនោះទេ, ទិន្នន័យត្រូវបានគូសដោយផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលបានបង្ហាញក្នុងពត៌មាន។ ទិន្នន័យជា pdf ត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជា shapefile ។ ចុងក្រោយទិន្នន័យជា shapefile ត្រូវបានទាញចេញជាទម្រង់ផ្សេងៗដូចជា៖ CSV, KMZ, និង GEOJSON ។
ប្រភព អគ្គិសនីកម្ពុជា, របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម​ រ៉ែនិងថាមពល, ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា. ២០១១
ទំនាក់ទំនង អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្ទះលេខ២ ផ្លូវព្រះយុគន្ធរ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្វ៖ 023 723 971, ហ្វាក់: (855) 23 426 018, អ៊ីមែល៖ info@edc.com.kh ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល, អ៊ីម៉ែល៖ info@mme.gov.kh, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៧៩-៨៩ ផ្លូវប៉ាស្ទើ (៥១), សង្កាត់ផ្សារថ្មីបី ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ, លេខទូរស័ព្ទ៖ (855) 23 219 574
ពត័មានជាអំនះអំនាងនៃព័ត៌មាន ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ៤៣​ ផ្លូវ​២០៨​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​
លក្ខណៈសម្បត្តិ name ៖ឈ្មោះ;acronym_ministry ៖ ឈ្មោះជាអក្សរកាត់;rate_voltage_kv ៖ តង់ស្យុង គិតជាគីឡូវ៉ុល;capacity_mva ៖ អានុភាពគិតជាមេហ្គាវ៉ុល;operation_year ៖ ឆ្នាំដំណើរការ;commune ៖ ឃុំ;district ៖ ស្រុក;province ៖ ខេត្ត;reference ៖ ឯកសារយោង
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1.0
Date Uploaded មេសា 21, 2015, 11:35 (UTC)
Date Modified តុលា 15, 2019, 15:18 (UTC)