និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

របាយការណ៍​សង្ខេប​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ប្រចាំខែនូវស្ថានភាព​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​កម្ពុជា​ទាក់ទង​នឹង​សូចនាករ​ផ្សេងៗ​រួម​មាន​ស​ន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ពាណិជ្ជកម្ម​ ការ​អនុវត្ត​ថវិកា​ វិនិយោគឯកជន​ វិស័យ​ទេសចរណ៍​ និង​សំណង់​ ក៏​ដូច​ជា​និន្នាការ​ថ្លៃ​ទំនិញ​សំខាន់ៗ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (8)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប្រចាំខែ មករា-កុម្ភៈ

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាខ្មែរ
ចំណងជើងខ្លី (ចំណងជើងផ្សេងទៀត) និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ឆ្នាំ២០១៩
ប្រធានបទ សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ទំនាក់ទំនង

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ ​នាយកដ្ឋានស្ថិតិ និងវិភាគសេដ្ឋកិច្ច​ ​អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ​លេខ​ ៩២​ សង្កាត់​វត្ត​ភ្នំ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2019
ការបង់លេខ ១-១២
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Cambodian_Socio-Economic_Trends__2019.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Cambodian Socio-Economic Trends
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មេសា 22, 2020, 08:59 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 30, 2020, 06:09 (UTC)