ដំណើរចាកពីគន្លងនៃជំនួយអូស្ត្រាលី និងគម្រោងអយស្ម័យយានដែលបង្កជាបញ្ហានៅកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គម្រោងស្តារឡើងវិញ និងឯកជនភាវូបនីយកម្មប្រព័ន្ធបណ្តាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បុព្វហេតុសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលប្រជាជនក្រីក្រអាចចូលរួមចំនែកក្នុងវិធីមួយដែលស្ងប់ស្ងៀម។ តាមរយៈអ្វីដែល ស្ស៊ីវ៉ាបានទស្សទាយទុកថា មានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាកម្មវិធីមួយដែលប្រើប្រាស់ថវិការជំនួយអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាន ប៉ុន្តែការពិតបានធ្វើអោយកាន់តែមានផលអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ការរស់នៅ។ សាច់រឿងនេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមតាំងពីឆ្នាំ ២០០៥ នៅពេលដែលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានចាប់ផ្តើមចរចារជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើអោយកាន់តែប្រសើរឡើងនៃខ្សែផ្លូវដែកដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ក្រោមល័ក្ខខណ្ឌឯកជនភាវូបនីយកម្ម។ នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមហ៊នថុលរ៉ូយ៉ាល់អយស្ម័យយាន ដែលជាសហព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនថុលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងក្រុមហ៊ុនរ៉ួយ៉ាល់គ្រុបនៅប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលសម្បទានផ្តាច់មុខក្នុងរយៈពេល ៣០ឆ្នាំ លើផ្លូវរថភ្លើងនៅកម្ពុជា ក្រោយពេលដែលបានចរចារតាំងពីការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសម្បទាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៧។ បន្ទាប់មក អូសអេដ បានយល់ព្រមក្នុងការចូលរួមចំណែកផ្តល់ជំនួយក្នុងទំហំធំ សម្រាប់គម្រោងនេះ និងការពង្រីកហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមទៀតរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

ធនធានទិន្នន័យ (4)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ដំណើរចាកពីគន្លងនៃជំនួយអូស្ត្រាលី និងគម្រោងអយស្ម័យយានដែលបង្កជាបញ្ហានៅកម្ពុជា

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Advocacy and promotional materials
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ
  • ជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
  • សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
  • ផ្លូវដែក
  • ជនក្រីក្រ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

ការឃ្លាំមើលជំនួយ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៩ អ៊ឺស្គីនណេវាល ស៊ីដនី រដ្ឋនីវសាវវេល លេខទូរស័ព្ទ៖ +61 2 9557 8944 លេខទូរសារ៖ +61 2 9557 9822 គេហទំព័រ៖ www.aidwatch.org.au

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Hilton, Matt
សហអ្នកនិពន្ធ (បុគ្គល) Wall, Conor,Wong, Gemma
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ AID/WATCH
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2012
ការបង់លេខ 8 p
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 8e4f19e5-7299-4ba3-99fa-666f27980124.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Royal Group,AusAID,Asian Development Bank,Privatisation
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:19 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មិថុនា 5, 2019, 10:48 (UTC)