Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 18 មិថុនា 2015
Created 18 មិថុនា 2015
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ឈ្មោះ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ (ភាសាអង់គ្លេស)
ការពិពណ៌នា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ គឺ​ជា​ក្រប​ខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍​​ និង​ផែន​ទី​បង្ហាញ​ផ្លូវ​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ច​​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី ៣ ដែល​ផ្តោត​លើ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខាង​នយោបាយ​ចំពោះ​ដំណើរ​ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស