ផ្ទាំងរូបភាពព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ផ្ទាំង​ព័ត៌មាន​អំពី​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​នេះ​ត្រូវ​បាន​សហ​ផលិត​ឡើង​ដោយ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ និង​ការិយាល័យ​ឧត្តមស្នងការ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ ដោយ​ទទួល​បានការ​ឧបត្ថម្ភ​ថវិកា​ពី​សហគមន៍​អឺ​រ៉ុ​ប​។​ ផ្ទាំង​ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​គោលបំណង​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​កម្មវិធី​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​នៅ​ក្នុង​កម្ពុជា​ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពី​និយម​ន័យ​និង​គោលបំណង​នៃ​ការ​ផ្តល់​សម្បទាន​ នីតិវិធី​នានា​នៃ​កម្មវិធី​នៅ​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន​និង​ថ្នាក់​ជាតិ​ លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​សម្បទាន​ដី​សង្គមកិច្ច​ និង​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ផ្តល់​ការ​អនុគ្រោះ​នៅ​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​អ្នក​ទទួល​ដី​។​ ផ្ទាំង​ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​និង​អង់គ្លេស​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ផ្ទាំងរូបភាពព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (ភាសាខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Guidelines, instruction manuals, handbooks
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ចំណងជើងខ្លី (ចំណងជើងផ្សេងទៀត) SLC Poster
ប្រធានបទ សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ទំនាក់ទំនង

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៤៣, ផ្លូវ ២០៨, សង្កាត់បឹងរាំង, ខណ្ឌដូនពេញ, ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ www.opendevcam.net អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net

ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ប្រចាំនៅកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ​ ០៤, ផ្លូវ ២៧១, សង្កាត់ផ្សាដើមថ្កូវ, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា ទូរស័ព្ទលេខ៖ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ៥៩០ | Fax៖ (៨៥៥-២៣) ២១២ ៥៧៩, អ៊ីមែល៖ cambodia@ohchr.org

សហនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ និង ការិ​យាល័យឧត្តម​ស្នង​ការ​ទ​ទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស ប្រចាំនៅកម្ពុជា
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2019
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Infographic_SLC__00.11.2019.pdf
ពាក្យគន្លឹះ SLC
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង តុលា 19, 2020, 08:46 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 19, 2020, 09:05 (UTC)