Skip to content

បទបញ្ជា ០១បប នៅខេត្តរតនគីរី ប្រទេសកម្ពុជា៖ បញ្ហា និងផលប៉ះពាល់នៃការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីឯកជននៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ទំនាក់ទំនង​ រវាង​កម្មសិទ្ធិ​ដី​សមូហភាព​ និង​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ នៅ​ខេត្ត​រតនគីរី​ ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដោយ​អង្គ​ក​ការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ធ្វើការ​ចុះបញ្ជី​ដី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព​ ចាប់ពី​ខែមករា​ ដល់​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​ ពី​ភូមិ​ចំនួន​ ៧៩​ ដែល​ក្នុង​នោះ​ ភូមិ​ចំនួន​ ២៦​ បាន​រង​ការ​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​បទបញ្ជា​ ០១​បប​។​ ក្រុមការងារ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ បាន​សាកសួរ​ ប្រជាជន​ភូមិ​ ពី​បញ្ហា​ ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ប្រជាជន​ភូមិ​ បញ្ហា​នានា​ដែល​មាន​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ដំនាក់កាល​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​ដី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព​ (​បើ​មាន​)​។​ ភូមិ​ចំនួន​ ៧១​ ក្នុង​ចំនោម​ភូមិ​ទាំង​ ៧៩​ បាន​ធ្វើការ​លើ​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​ដី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព​ មុន​ការ​អនុវត្ត​បទបញ្ជា​ ០១​បប​ និង​ស្ថិត​នៅ​ដំនាក់កាល​ផ្សេងៗ​គ្នា​។​ ភូមិ​ចំនួន​ ១៨​ បាន​ចាប់ផ្តើម​ស្នើរ​សុំ​ចុះបញ្ជី​ដី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១២​ ភូមិ​ចំនួន​ ១៧​ បាន​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១១​ ភូមិ​ចំនួន​ ៣​ បាន​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ឆ្នាំ​ ១៩៩៨​។​ មក​ដល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ គ្មាន​ភូមិ​ណាមួយ​ បាន​ទទួល​កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព​ទេ​។​ ភូមិ​ចំនួន​ ៤០​ មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ ២៧​ រួម​មាន​សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋកិច្ច​ សម្បទាន​ខ្នាត​តូច​ និង​សម្បទាន​ដី​តំបន់​រ៉ែ​។​ ម្យ៉ាងទៀត​ បទបញ្ជា​ ០១​បប​ បាន​បង្កើត​ជា​សម្ពាធ​ធំ​សម្រាប់​អ្នក​ភូមិ​ បន្ថែម​លើ​បទ​ពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​។​ គោ​ន​នយោបាយ​នេះ​ បាន​បង្ខំ​សហគមន៍​ឱ្យ​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ក្នុង​ការ​ចំ​បញ្ជី​ដី​របស់​ពួក​គាត់​ និង​ដោះស្រាយ​ជម្លោះ​ក៏​ស្មុគស្មាញ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​អំណាច​ជាង​ ដែល​លារ​ធ្វើ​បែប​នេះ​ បាន​បង្ក​ជា​ការ​ខ្វែងគំនិត​គ្នា​ នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​តែ​បន្ត​។​

ធនធានទិន្នន័យ (5)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - បទបញ្ជា ០១បប នៅខេត្តរតនគីរី ប្រទេសកម្ពុជា៖ បញ្ហា និងផលប៉ះពាល់នៃការផ្តល់កម្មសិទ្ធិដីឯកជននៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (ភាសាអង់គ្លេស)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Case studies
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ Communal land
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ខេត្ត (ច្រើន)
  • រតនគីរី
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូចប្រយោជន៍​ ឬ​អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ទំនាក់ទំនង

អង្គការកិច្ចព្រមព្រៀងជនជាតិដើមភាគតិចអាស៊ី

អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 112 ម៉ូ 1, ធី. សាន់ប្រានេត, អេ. សាន់សៃ ខេត្តឈាងម៉ៃ, 50210 ប្រទេសថៃ លេខទូរស័ព្ទ: +66 (0)53 343 539 https://www.aippnet.org

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Rabe, Alison
សហនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) SVC, NTFP, HA, CLEC and WHH
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ Asia Indigenous Peoples Pact
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2013
ការបង់លេខ 47 p
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Directive_01BB_in_Ratanakiri_Province_Issues_and_Impacts_of_Private_Land_Titling_Indigenous_Communities__00.04.2013.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Indigenous,Cambodia
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:48 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 6, 2018, 07:25 (UTC)