ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីបរិយាកាសនៃការវិនិយោគឆ្នាំ ២០១៤

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

កម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើអោយសេដ្ឋកិច្ចរីកចំរើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទស្សវត្សចុងក្រោយនេះ។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) បានកើនឡើងជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំៗគឺលើសពី ៨ ភាគរយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ​២០០០ និង ២០១០ ហើយលើសពី ៧ ភាគរយតាំងពីឆ្នាំ ២០១១។ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ កាត់ដេរ សំណង់និងអចលនទ្រព្យ ព្រមទាំងកសិកម្ម បានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៃការរីកចំរើននេះ។ ចំពោះតួលេខចុងក្រោយដែលទទួលបាន អត្រាភាគរយនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្រីក្របានធ្លាក់ចុះប្រហែល ២០ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ GDP ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗបានកើនឡើងលើសពី ១០០០ ដុល្លាអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​៖ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីបរិយាកាសនៃការវិនិយោគឆ្នាំ ២០១៤

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
  • វិនិយោគិនបរទេស
  • ការវិនិយោគ
  • ការជួលដីសាធារណៈ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

លុះត្រាតែការរក្សាសិទ្ធិមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញព័តមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេស នោះរាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនៃនាយកដ្ឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក គឺស្ថិតនៅក្នុងដែនសាធារណៈ និង អាចត្រូវបានថតចម្លង និងចែកចាយដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាត។ សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះការដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកដេវីដ មេយ័រ មន្ត្រីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ១ ផ្លូវ ៩៦ សង្កាត់វត្តភ្នំ​ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទៈ (855)23 728 401 អ៊ីម៉ែលៈ CamInvestment@state.gov

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) U.S. State Department
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ Cambodia
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ U.S. State Department
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2014
ការបង់លេខ 20
កំណត់សំគាល់ទូទៅង

តំណទៅកាន់ប្រភពដើមនៃឯកសារ៖ https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/228707.htm

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក department-of-state_investment_climate-statement__2014.pdf
ពាក្យគន្លឹះ climate investment
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កុម្ភៈ 28, 2018, 01:54 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 11, 2018, 07:49 (UTC)