Skip to content

អង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ចុងក្រោយ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

របាយការណ៍វិភាគលទ្ធផលចុងក្រោយ នៃទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ដែលបានពីការធ្វើសម្ភាសន៍គ្រួសារកសិកម្មសំណាកគំរូចំនួន ១៥ ៩៩៤គ្រួសារ នៅតាមរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។ ទិន្នន័យអង្កេតសហគ្រាសកសិកម្មខ្នាតធំ ក៏ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលវិភាគទិន្នន័យចុងក្រោយនេះ។ របាយការណ៍លទ្ធផលវិភាគនេះ បង្ហាញទិន្នន័យអំពីចំនួនគ្រួសារកាន់កាប់កសិកម្ម ចំនួនអ្នកចូលរួមការងារ ចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងស្ថានភាពសំខាន់ៗនៃសកម្មភាពផ្នែកផលិកម្មដំណាំ ការចិញឹមបសុសត្វ និងឬបសុបក្សី វារីវប្បកម្ម និងនេសាទ និងគ្រួសារកសិកម្មចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំឆ្នាំអំពីទិន្នន័យជំរឿនគោល សម្រាប់ចងក្រងស្ថិតិកសិកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម បរិស្ថាន សង្គម និងសូចនាករគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ២០៣០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អង្គការសហគមន៍ជាតិ និងអន្តរជាតិអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ធនធានទិន្នន័យ (8)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ចុងក្រោយ (ខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រធានបទ
  • Agriculture
  • Censuses
  • Government
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

ទំនាក់ទំនង

​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​

អាសយដ្ឋាន​៖​ អាគារ​ C​ E​ និង​ F​ នៃ​ផ្ទះ​លេខ​ ៣៨៦​ មហាវិថី​ព្រះ​មុនី​វង្ស​ សង្កាត់​បឹង​កេងកង​ទី​១​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​ អ៊ី​ម៉ែ​ល​៖​ info@nis.gov.kh, ​ទូរស័ព្ទ​៖​ 855-23-219922;​ 855-23-219921;​ 855-23-220077,​ គេហទំព័រ​៖​ www.nis.gov.kh​។

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ សហការជាមួយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2020
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក CIAS_final_report__2019.pdf
ពាក្យគន្លឹះ agriculture census,census,agirculture
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កុម្ភៈ 10, 2021, 02:06 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 26, 2021, 01:33 (UTC)