ទំនាក់ទំនង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រវាង​ប្រទេស​ចិន​ និង​ ជប៉ុន​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ឯកសារ​នេះ​ផ្តល់​ជា​សាវតា​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​រវាង​កម្ពុជា​-​ចិន​ និង​ កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​។​ បន្ទាប់​មក​ ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប​ និង​វិភាគ​ទៅ​លើ​សារៈសំខាន់​នៃ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ នៅ​ក្នុង​បរិបទ​សមាហរណកម្ម​តំបន់​អាស៊ី​ខាងកើត​។​ មានការ​ពិភាក្សា​បាន​លើក​ឡើង​ថា​ មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​កម្ពុជា​-​ចិន​ គឺ​ផ្អែក​លើ​ទំនាក់ទំនង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ រីឯ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​ គឺ​យោង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ជំនួយ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ជា​ផ្លូវការ​ (ODA)​។​

ធនធានទិន្នន័យ (4)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ទំនាក់ទំនង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រវាង​ប្រទេស​ចិន​ និង​ ជប៉ុន​

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ
  • វិនិយោគិនបរទេស
  • ការវិនិយោគ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 31
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថានខ្មែរសំរាប់សហប្រតិបត្តិការ និងសន្តិភាព

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិពោងពាយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រអប់សំបុត្រលេខ ១០០៧។ លេខទូរស័ព្ទ៖ (855)12 819953 ឬ (855) 16 982558, ទូរសារ៖ (855) 16 982559, អ៊ីម៉ែល៖ icp@everyday.com.kh, គេហទំព័រ៖ http://www.cicp.org.kh

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Chheang, Vannarith
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ វិទ្យាស្ថានខ្មែរសំរាប់សហប្រតិបត្តិការ និងសន្តិភាព
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2009
ការបង់លេខ ១៩
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 81b34fb-a8bf-4229-929b-1bdb654802be.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:33 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 10, 2019, 08:22 (UTC)