Skip to content

Decree on the implementation of the Law on Development and Protection of Women No. 26 / PM dated 06/02/2006

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Village Focus International

Decree on the implementation of the Law on Development and Protection of Women No. 26 / PM dated 06/02/2006

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Decree on the implementation of the Law on Development and Protection of Women No. 26 / PM dated 06/02/2006

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Issue and policy briefs
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសា​ឡាវ
ប្រធានបទ
  • Women
  • Women policy and administration
  • Womens rights
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • ឡាវ
សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

No known access and use constraints at the time of uploading

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653 ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ Lao PDR
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2006
ការបង់លេខ 24
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ឧសភា 17, 2018, 14:50 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 5, 2018, 06:27 (UTC)