5.833 library_records found

Filter Results
 • លទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្ទុកនៃជំងឺជាសកល ២០១៩

  នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Global Health Data Exchange មានឧបករណ៍ដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាអំពីបន្ទុកនៃជំងឺជាសកល ដែលមានផ្ទុកនូវទិន្នន័យចម្រុះជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាល។​ ឧបករណ៍...

 • Databank: សូរចនាករអភិវឌ្ឍសកល

  សូរចនាករអភិវឌ្ឍសកល គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវសូរចនាករសំខាន់ៗ របស់ធនាគាពិភពលោក ដែលត្រូវបានប្រមូលបញ្ចូលគ្នាពីប្រភពផ្លូវការអន្តរជាតិជាច្រើន។ ទិន្នន័យមេនេះ មានផ្ទុកនូវទិន្នន័យនៃការអភិវឌ្...

 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  កម្រងឯកសារយោងដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង និងការប្រមូលនូវសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរាយការណ៍អំពីករ...

 • CARE Principles for Indigenous Data Governance

  The CARE Principles for Indigenous Data Governance are people and purpose-oriented, reflecting the crucial role of data in advancing Indigenous innovation and self-determination.

 • Vietnam's Population

  Information on population and demographics of Vietnam, for example: Vietnam Population Chart 1950 - 2021, Vietnam Population Growth Chart 1951 - 2021, Vietnam Population Chart...

 • World Population Dashboard

  The World Population Dashboard showcases global population data, including fertility rate, gender parity in school enrolment, information on sexual and reproductive health, and...

 • Commodity Trading in Myanmar: Case Study on Oil and Gas

  The primary objective of the assignment is to produce an adequate and comprehensive Commodity Trading Report on disclosure of information regarding revenues from the sales of...

 • ឯកសារព័ត៌មា​នស្តីពីសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ

  សារលិខិតអបអរសាទរ ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកបណ្តាញ និងគណកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង១៧៤ សូមគោរពជូន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា...

 • EITI Report for the Period April 2015- March 2016. Oil, Gas and Mining Sector

  The purpose of this Report is to reconcile the data provided by companies operating in the extractive sector (hereafter referred to as “Companies”) with the data provided by...

 • EITI Report for the Period April 2016- March 2017. Oil and Gas, Gems and Jade, Other Minerals and Pearl

  This report summarised information about the reconciliation of tax and non-tax revenue from the extractive industries in Myanmar as part of the implementation of the Myanmar...

 • EITI Report for the Period 2017- 2018

  The purpose of this Report is to reconcile the data provided by companies operating in the extractive sector (hereafter referred to as “Companies”) with the data provided by...

 • Situation Reports of COVID-19 Cases in Myanmar

  This dataset includes situation reports on COVID-19 from the official websites of the Ministry of Health and Sports, Myanmar.

 • យុទ្ធសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង

  យុទ្ធសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង គឺជាផែនការគោលដែលស្ដែងអំពី ចក្ខុវិស័យរួម របស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង ទៅលើធនធានធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រស...

 • សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល (២០២០ - ២០២២)

  កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្តកោះកុង (២០២០ - ២០២២) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបានកំណត់អំពីគម្រោងសេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា សម្រាប់ការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ធ...

 • ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកោះកុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ (២០២០ - ២០២៤)

  ផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តកោះកុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបានកំណត់ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ គោលបំណង សូចនាករជាក់លាក់ និងយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធា...

 • ​សៀវភៅ​ស្តី​ពី​ធនធានធម្មជាតិ​ និង​ស្ថានភាព​សត្វព្រៃ​ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ និង​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈចម្រុះ​ឧត្តរ​ភូមិសាស្ត្រ​ខាងជើង​បឹង​ទន្លេសាប​ ឆ្នាំ​២០២០

  ​សៀវភៅ​នេះ​គឺជា​មូលដ្ឋាន​មួយ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ និង​ទិន្នន័យ​អំពី​ស្ថានភាព​នៃ​វត្តមាន​សត្វព្រៃ​ ទីជម្រក​ ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ធនធានធម្មជាតិ​ សហគមន៍​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ និង​តំប...

 • ទស្សនាវដ្តី​ព្រៃឈើ​ លេខ​ ៦២​ ស្តី​ពី​សមិទ្ធផល​ការងារ​ ឆមាស​ទី​ ១​ ឆ្នាំ​២០២០​ របស់​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​

  ​ទស្សនាវដ្តី​នេះ​បង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធិ​ផល​របស់​រដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​ ១​ ឆ្នាំ​ ២០២០​។​ ខ្លឹមសារ​នៅ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្តី​នេះ​រួម​មានការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទាក់ទង...

 • UN Assessment on Economic Impacts of COVID-19 and Strategic Policy Recommendations for Viet Nam

  This report presents an assessment of the economic impact of the pandemic on vulnerable groups, households and enterprises based on information produced by the Government of...

 • COVID-19 Socio-economic Impact on Vulnerable Households and Enterprises: a Gender Sensitive Assessment

  The assessment, focus on the most vulnerable and leaving no one behind, complements the efforts on assessing the COVID-19 impact on macro-economic indicators. With a purposive...

 • Taking Stock : What will be the New Normal for Vietnam? - The Economic Impact of COVID-19

  Vietnamese economy suffered from COVID-19 in the first half of 2020, prospects remain positive for both the short and medium term. The main challenge for Vietnam will be finding...

You can also access this registry using the API (see API Docs).