Skip to content

សេចក្តីណែនាំលេខ ០២០/២៣ ស្តីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារកម្មករនិយោជិតធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

យោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពរស់នៅបស់បងប្អូនកម្មករ និយោជិត និងធានាស្ថិរភាពអាជីវកម្មរបស់រោងចក្រដែលមានការថមថយច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល ក្រសួងសូមណែនាំដល់ម្ចាស់ ឬនាយករោងចក្រដែលត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជាមួយតំណាងបងប្អូនកម្មករនិយោជិត ដើម្បីកំណត់ការឆ្លាស់វេនគ្នាធ្វើការងារនៅពេលមានការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សមភាព។

ធនធានទិន្នន័យ (3)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - (ភាសាខ្មែរ)​ សេចក្តីណែនាំលេខ ០២០/២៣ ស្តីពីការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារកម្មករនិយោជិតធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០២០/២៣
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីណែនាំ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី ការព្យួរកិច្ចសន្យាការងារ
ប្រធានបទ
  • Garments and textiles
  • Labor
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 15 មីនា 2023
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 15 មីនា 2023
ឯកសារយោង Ministry of Labor and Vocational Training
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://www.facebook.com/mlvt.gov.kh/posts/pfbid0gXSZKq9KSqGwXFkcQgB5PUBdndmq8x4ttHrswM4mGKDHNzcV74XRz79CsdpmYgqWl
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវជ្ជាជីវៈ

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៣ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ទឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ៖ 023 884 375 Hotline: 1297 Fax: 023 884 376 អ៊ីម៉ែល៖ info@mlvt.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Instruction_No_020/23__15.03.2023.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Instruction No. 020/23,Suspension employemtn contract,Texile
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មីនា 23, 2023, 04:20 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 23, 2023, 07:44 (UTC)