Skip to content

The Dock Workers (Regulation of Employment) (Amendment) Act 1958

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Myanmar

The Dock Workers (Regulation of Employment) (Amendment) Act,1958

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - The Dock Workers (Regulation of Employment) (Amendment) Act 1958

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • មីយ៉ាន់ម៉ា
ឯកសារយោងលេខ # 3/1958
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • Ministry of President's Office
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ការធ្វិវិសោធនកម្ម
ប្រធានបទ
  • Administration
  • Transport and shipping policy and administration
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ No
ស្ថានភាព ត្រូវបានអនុម័ត/មានសុពលភាព/មានប្រសិទិ្ធភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 8 មីនា 1958
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 8 មីនា 1958
ឯកសារយោង The official gazette
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://www.constitutionaltribunal.org.mm/
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង តុលា 2, 2017, 09:26 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 16, 2020, 03:33 (UTC)