អនុក្រឹត្យស្តីពីជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ពង្រឹង​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ស្ថិតិ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​ធ្វើ​ជា​ទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​អ្នក​រៀបចំ​គោលនយោបាយ​ យុទ្ធសាស្ត្រ​ ផែនការ​សកម្មភាព​ និង​គម្រោង​នានា​ ដើម្បី​ជំរុញ​កិច្ច​អភិវឌ្ឍ​វិស័យសេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គមកិច្ច​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យស្តីពីជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២២៦ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • កសិកម្ម និងការនេសាទ
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា ធ្នូ 4, 2012
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត ធ្នូ 4, 2012
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_on_the_Agricultural_Census_in_Cambodia_2013__04.12.2012.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 04:25 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 31, 2017, 09:43 (UTC)