​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ២៥​ ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​របស់​អង្គភាព​សេវា​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​រាជធានី​ ខេត្ត​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​ ដែល​បាន​មក​ពី​កម្រៃ​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​រដ្ឋបាល​ និង​សេវា​សាធារណៈ​ផ្សេងៗ​ទៀត​តាម​រយៈ​ការ​ប្រគល់​ ឬ​ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​មុខងារ​ពី​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​នានា​នៅ​អង្គភាព​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​រាជធានី​ ខេត្ត​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់អង្គភាពសេវាច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២៥​ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • អភិបាលខេត្ត-ក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី ខេត្ត
ប្រធានបទ
  • ថវិកា
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទកំណែ (នៃសេចក្តីព្រាង) មិនា 9, 2020
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មិនា 9, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មិនា 9, 2020
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub-decree_No. 25_on_the_Management_of_Revenue_of_One_Window_Service_Unit__09.032020
ពាក្យគន្លឹះ One Window Service
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 12, 2020, 08:56 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 2, 2020, 07:02 (UTC)