​អនុក្រឹត្យ​លេខ​២០​ ស្ដី​ពី​ ការ​កំណត់​ផ្ទៃ​បឹង​តា​មោក​ (​បឹង​កប់​ស្រូវ​)​ ទំហំ​ ៣.២៣៩,៧​ ហិ​កតា​ ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យ​នេះ​បាន​ចែង​ពី​ការ​កំណត់​ផ្ទៃ​បឹង​តា​មោក​ (​បឹង​កប់​ស្រូវ​)​ ដែល​មាន​ទំហំ​ ៣.២៣៩,៧​ (​បី​ពាន់​ពីរ​រយ​សាប​សិប​បួន​ កន្តក់សញ្ញា​ប្រាំពីរ​)​ ហិ​កតា​ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ជា​សម្បត្តិ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​២០​ ស្ដី​ពី​ ការ​កំណត់​ផ្ទៃ​បឹង​តា​មោក​ (​បឹង​កប់​ស្រូវ​)​ ទំហំ​ ៣.២៣៩,៧​ ហិ​កតា​ ស្ថិត​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ខេត្ត(ច្រើន)
 • ភ្នំពេញ
ឯកសារយោងលេខ # ២០ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ភាសា
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
ចំណុចយោងគោលនយោបាយបឋម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ

  No license given

  សិទ្ធិ No
  កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

  ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

  ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
  កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 02/03/2016
  កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 02/03/2016
  ឯកសារច្បាប់ពីមុន
   ឯកសារមេ
    ឯកសារកូន
     ឯកសារយោងឬឯកសារផ្សេងទៀត
     ឯកសារយោង Royal Gazettes of Cambodia
     ទំនាក់ទំនង

     អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

     ​​អាសយដ្ឋាន៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ទ​/​ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 212​ 490​, សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច៖​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com។

     ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_20__03.02.2016.pdf
     ពាក្យគន្លឹះ Kab Srov lake,Boeung Tamok lake
     Date Uploaded វិច្ឆិកា 14, 2019, 08:29 (UTC)
     Date Modified កុម្ភៈ 14, 2020, 07:28 (UTC)