អនុក្រឹត្យលេខ១៩៣ ស្ដីពី ការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ការ​ផ្តល់​សេវា​សុខាភិបាល​ ប្រកបដោយ​គុណភាព​ សុវត្ថិភាព​ ប្រសិទ្ធភាព​ និង​សមធម៌​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ តាម​រយៈ​ការ​បង្ខិត​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​ និង​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​សេវា​សុខាភិបាល​ឱ្យទៅ​កៀក​ជិត​ប្រជាពលរដ្ឋ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ១៩៣ ស្ដីពី ការប្រគល់មុខងារគ្រប់គ្រង និងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត (​ភា​សា​ខ្មែរ​​)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៩៣ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
 • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
 • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
 • សុខភាពសាធារណៈ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 2019-12-04
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 2019-12-04
ឯកសារយោង Ministry of Civil Service
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://www.mcs.gov.kh/?p=20581
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​

​អាសយដ្ឋាន​៖​ ផ្លូវ​វត្ត​អង្គ​តា​ម៉ិ​ញ​ ភូមិ​គោក​ចំបក់​ សង្កាត់​ចោម​ចៅ​ ខណ្ឌ​ពោធិ​សែន​ជ័យ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ +៨៥៥-១៧-៨៩៨២៥៨,​ គេហទំព័រ​៖​ www.mcs.gov.kh។

ពាក្យគន្លឹះ Health service
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 23, 2019, 09:51 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មិនា 10, 2020, 07:12 (UTC)