​អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៤៦​ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​កសិកម្ម​ កំពង់ចាម​ ជា​គ្រឺះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គ្រឺះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា​ "​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​កម្ម​សិ​កម្ម​ កំពង់ចាម​"​ សរសេរ​អក្សរ​កាត់​ថា​ "​វ​.​ជ​.​ក​.​ក​.​ច​."​ សរសេរ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា​ "​Kampong​ Cham​ National​ Institute​ of​ Agriculture"​ សរសេរ​ជា​អក្សរ​កាត់​ថា​ "KNIA"​ ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​ប​ចេ្ច​ក​ទេស​ គឺ​ក្រសួងកសិកម្ម​ រុក្ខ​ប្រមាញ់​ និង​នេសាទ​ និង​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ គឺ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៤៦​ ស្តី​ពី​ ការ​បង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​កសិកម្ម​ កំពង់ចាម​ ជា​គ្រឺះ​ស្ថាន​សាធារណៈ​រដ្ឋបាល​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ខេត្ត(ច្រើន)
 • កំពង់ចាម
ឯកសារយោងលេខ # ១៤៦ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
 • ការទទួលបានការអប់រំ
 • ការគ្រប់គ្រង
 • សាកលវិទ្យាល័យ
ចំណុចយោងគោលនយោបាយបឋម
  អាជ្ញាប័ណ្ណ

  No license given

  សិទ្ធិ No
  កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

  ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

  ស្ថានភាព ស្ថិតនៅក្រោមការចរចារ
  កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 09/25/2019
  កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 09/25/2019
  ឯកសារច្បាប់ពីមុន
   ឯកសារមេ
    ឯកសារកូន
     ឯកសារយោងឬឯកសារផ្សេងទៀត
     ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
     ទំនាក់ទំនង

     អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​

     ​អា​សយ​ដ្ឋា​ន​:​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​/​ទូរសារ​:​ (855)​ 23​ 212​ 490​ សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com​

     ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_146__25.09.2019.pdf
     ពាក្យគន្លឹះ KNIA,Kampong Cham National Institute of Agriculture
     Date Uploaded មករា 20, 2020, 03:38 (UTC)
     Date Modified មករា 31, 2020, 10:35 (UTC)