អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១១១​​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​គោលបំណង​អំពី​ការ​កំណត់​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ តាម​រយៈ​ការ​បង្កើត​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​នានា​ចំណុះ​ គ​.​ជ​.​អ​.​ប​ និង​កំណត់​អំពី​សមាសភាព​ តួនាទី​ ភារកិច្ច​ និង​របៀបរបប​ការងារ​របស់​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​នីមួយៗ​។​ អនុក្រឹត្យ​នេះ​មាន​វិសាលភាព​អនុវត្ត​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​កំណែ​ទម្រង់ការ​អភិ​វ​ឌ្ឍតាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១១១​​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១១១ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ១១១​ អន​ក្រ​.​បក​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​អនុ​គណៈកម្មាធិការ​ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​ នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​
ប្រធានបទ
  • ការគ្រប់គ្រង
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 20, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 20, 2020
ឯកសារយោង The official website of the National Committee for Sub-National Democratic Development (NCDD)
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://ncdd.gov.kh/wp-content/uploads/2020/07/%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9F%81%E1%9E%81%E1%9F%A1%E1%9F%A1%E1%9F%A1%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%96%E1%9E%B8-%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%94%E1%9E%85%E1%9F%86-%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B9%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%93%E1%9F%83%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9E%BB%E1%9E%82%E1%9E%8E%E1%9F%88%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%92%E1%9E%B7%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B-%E1%9E%82%E1%9E%87%E1%9E%A2%E1%9E%94.pdf
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

​​អាសយដ្ឋាន៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ទ​/​ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 212​ 490​, សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច៖​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_111__20.07.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Democratic​ development​ reform​ at​ the​ sub-national​
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 24, 2020, 04:27 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 24, 2020, 10:52 (UTC)